发现列表

截至2022年06月15日,共计发现激变变星66颗(其中超新星16颗、(河外)新星26颗、矮新星24颗)、其他类型变星(脉动变星、自转变星、食双星等)154颗,独立发现((河外)新星、矮新星、食双星等)6颗。

SNXOSS IDOther IDsRA/DEC (J2000.0)Host NameDiscovery.DateMagTypeDiscoverer/s
(English)
References
1PSP16B M31N 2016-02a
(=AT 2016adf)
(=PNV J00444349+4153401)
00 44 43.49 +41 53 40.1M312016.02.07.56656
(13:35:51 UT)
18.1 VNovaQiang Yin, Haochen Xue, Cheng Ji, Jiaming Liao, Mi Zhang, Aobo Wang, Yuxi Lv, Guoyou Sun and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 8661
2PSP16D SN 2016afa
(=PS16biw)
15 36 32.47 +16 36 36.7NGC 59622016.02.12.92281
(22:08:51 UT)
17.1 VSN IIXi Liao, Wei Gao, Yang Shen, Ang Li, Di Hu, Jiu Zhou, Mi Zhang, Peiyuan Sun and Xing GaoTNS
3PSP16G AT 2016aqx18 39 18.89 +38 56 09.1PGC 622052016.02.29.98125
(23:33:00 UT)
17.7 VUnknownWei Gao, Yang Shen, Ziheng Zhang, Di Hu, Haochen Xue, Mi Zhang, Qiang Yin, Yunxiang Yu, Jiayi Xu, Liangjian Liao, Yanwen Lou, Luze Li, Weizhaohuang Song, Shaoxiong Gu, Cheng Ji, Xiaobing Wang, Tianyu Tu, Aobo Wang, Shulei Yin, Guoyou Sun and Xing GaoTNS
4PSP16I AT 2016bsf
(=Gaia16aml)
06 58 54.98 +45 19 56.5PGC 22631912016.04.25.60477
(14:30:52 UT)
17.4 VUnknownShulei Yin, Weizhaohuang Song, Mi Zhang, Ang Li, Yang Shen, Yanxi Li, Cheng Ji, Yingbin Nie, Yuxi Lv, Xinzhong Cai, Jiangao Ruan and Xing GaoTNS
5PSP17A SN 2017gjn
(=Gaia17cdp)
02 43 48.41 +32 31 33.7NGC 10672017.08.29.85969
(20:37:57 UT)
15.4 VSN IaYanxi Li, Haochen Xue, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xianyi Hu, Xiaobing Wang, Jiangao Ruan and Xing GaoTNS
6PSP17D M31N 2017-09d
(=AT 2017gud)
00 42 47.08 +41 16 00.3M312017.09.17.65519
(15:43:28 UT)
17.0 VNova FeIIZhijian Xu, Mi Zhang, Yi Ding, Peiyuan Sun and Xing GaoTNS
7XM01MZ M31N 2018-02b
(=AT 2018ya)
(=PNV J00415059+4125499)
00 41 50.59 +41 25 49.9M312018.02.22.59539
(14:17:22 UT)
17.9 VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
8XM02MZ M81N 2018-03a
(=AT 2018aba)
(=PNV J09553607+6902141)
09 55 36.07 +69 02 14.1M812018.03.06.63007
(15:07:18 UT)
20.8 VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
9PSP18B SN 2018acj
(=ATLAS18mjd)
(=ZTF18aabybkt)
(=PS18atn)
13 48 40.63 +43 25 04.7PGC 489892018.03.08.75273
(18:03:56 UT)
16.8 VSN IIPJianlin Xu, Mi Zhang, Xiaowei Zhang, Jingyuan Zhao, Weigen Liu, Jiangao Ruan and Xing GaoTNS
10XM03MZ M31N 2018-03c
(=AT 2018ajt)
(=PNV J00424041+4112522)
00 42 40.41 +41 12 52.2M312018.03.21.57039
(13:41:22 UT)
18.1 VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
11PSP18C SN 2018gjx
(=PSN J02161555+2835287)
(=Gaia18csc)
(=ATLAS18vis)
(=kait-18ao)

(=ZTF18abwkrbl)
(=PS19do)
02 16 15.55 +28 35 28.7NGC 8652018.09.15.82042
(14:26:05 UT)
16.9 VSN IIbMi Zhang, Yi Ding, Shaohua Liu, Xiaobing Wang, Jianlin Xu, Xiaowei Zhang, Zheng Cao, Jingyuan Zhao, Xinyu Jiang, Jiangao Ruan and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 12044
VSX
arXiv:1902.08526
arXiv:2009.10509
12XM04MZM31N 2018-12a
(=AT 2018jib)
(=PNV J00424065+4111080)
00 42 40.65 +41 11 08.0M312018.12.03.59476
(14:16:27 UT)
18.7 VNova FeIIMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 12261
ATEL 12349
13XM05MZM31N 2018-12b
(=AT 2018kaf)
(=PNV J00424241+4119411)
(=ATLAS18bcay)

(=ZTF18acxhqis)
(=Gaia18dxn)
00 42 42.41 +41 19 41.1M312018.12.17.55177
(13:14:33 UT)
18.2 VNova FeIIMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 12349
14XM06MZM31N 2018-12d
(=AT 2018kjt)
(=PNV J00432462+4120222)
(=Gaia18dxl)
00 43 24.62 +41 20 22.2M312018.12.22.50407
(12:05:52 UT)
18.0 VNovaMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 12349
15XM07MZM31N 2018-12e
(=AT 2018klr)
(=PNV J00424380+4117208)
(=ZTF18aczzije)
00 42 43.80 +41 17 20.8M312018.12.23.55919
(13:25:14 UT)
17.5 VNova FeIIMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 12349
16XM08MZM31N 2019-01d
(=AT 2019yw)
(=PNV J00430008+4118340)
(=ZTF19aaaaorc)
00 43 00.08 +41 18 34.0M312019.01.23.53175
(12:45:43 UT)
19.5 VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 12417
17XM09MZ M31N 2019-02a
(=AT 2019akn)
(=PNV J00425100+4121038)
00 42 51.00 +41 21 03.8M312019.02.03.54443
(13:03:59 UT)
18.8 VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
18PSP19B SN 2019bqe
(=PSN J09593994+3523422)
(=ATLAS19dwe)
(=ZTF19aamggua)
09 59 39.94 +35 23 42.2NGC 30742019.03.07.80984
(19:26:10 UT)
18.2 VSN IaJingyuan Zhao, Tianyu Tu, Jianlin Xu, Baixiang He, Zhangrui Xu, Mi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
19XM10MZ M81N 2019-04a
(=AT 2019dlz)
(=PNV J09555100+6902323)
09 55 51.00 +69 02 32.3M812019.04.14.66925
(16:03:43 UT)
19.8 VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
20XM11MZ M31N 2019-05a
(=AT 2019fyd)
(=PNV J00422198+4123584)
00 42 21.98 +41 23 58.4M312019.05.24.82138
(19:42:47 UT)
16.7 VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
21XM12MZ M31N 2019-05b
(=AT 2019gap)
(=PNV J00432058+4125426)
(=ZTF19aaycrew)
00 43 20.58 +41 25 42.6M312019.05.28.89112
(21:23:13 UT)
17.4 VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
22XM16MZ M33N 2019-09a
(=
AT 2019qml)
(=PNV J01335271+3044359)
(=ZTF19abzsnqm)
01 33 52.71 +30 44 35.9M332019.09.20.61536
(14:46:07 UT)
18.6 VNovaMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
23PSP19C M31N 2019-09d
(=PNV J00441073+4154220)
(=AT 2017zq)
(=RN M31N 2017-01e)
(=ZTF19acajeed)
00 44 10.73 +41 54 22.0M312019.09.22.64457
(15:28:11 UT)
17.8 VUnknownTianyu Tu, Jianlin Xu, Mi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
24XM17MZ M31N 2019-11d
(=AT 2019vsn)
(=TCP J00414238+4121311)
00 41 42.38 +41 21 31.1M312019.11.17.61278
(14:42:24 UT)
19.7 RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
25XM20MZ M31N 2019-11f
(=AT 2019vzu)
(=PNV J00425176+4111266)
00 42 51.76 +41 11 26.6M312019.11.26.65780
(15:47:14 UT)
19.7 RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
26XM18MZ M33N 2019-11a
(=AT 2019vub)
01 34 33.20 +30 39 05.2M332019.11.26.66021
(15:50:42 UT)
21.0 RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
27XM19MZ M31N 2019-11e
(=AT 2019vxp)
(=ZTF20abwhdej)
00 43 30.01 +41 07 27.9M312019.11.28.71167
(17:04:48 UT)
19.6 RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
28XM21MZAT 2019xuw01 33 13.98 +30 27 50.3M332019.11.30.66172
(15:52:52 UT)
20.8 RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
29PSP19F SN 2019wep
(=PSN J11043699+4558395)
(=ZTF19acxxwrs)
11 04 36.99 +45 58 39.5PGC 334642019.12.07.96979
(23:16:30 UT)
18.2 VSN IbnXuehui Mao, Wei Gao, Yi Ding, Mi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP

ATEL 13337
arXiv:2203.15194
30PSP19G AT 2019wvf
(=PNV J00422050+4114599)
(=Gaia19fow)
(=ZTF19adakuos)
00 42 20.50 +41 14 59.9M312019.12.16.64736
(15:32:12 UT)
17.4 VNova FeIIXinyu Jiang, Guoyou Sun, Mi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 13355
ATEL 13384
31XM22MZ AT 2020B00 41 48.99 +41 05 22.6M312020.01.01.52311
(12:33:17 UT)
19.8 RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
32XM24MZ AT 2020ber
(=PNV J00425232+4116128)
(=ZTF20aakdppm)
00 42 52.32 +41 16 12.8M312020.01.28.54455
(13:04:09 UT)
17.0 RNovaMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 13425
ATEL 13430
33XM25MZ AT 2020bmf
(=PNV J09554842+6907325)
09 55 48.42 +69 07 32.5M812020.01.31.00812
(01:11:42 UT)
19.8 RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 13440
34XM26MZ AT 2020cqi
(=PNV J00424882+4118430)
00 42 48.82 +41 18 43.0M312020.02.15.54833
(13:09:36 UT)
19.2 RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
35XOSS-V J111744.40+745512.911 17 44.40 +74 55 12.9Dra2020.02.2714.68 - 14.79 rEWGuoyou Sun, Kai Li, Difu Guo, Zhijian Xu, Mi Zhang and Xing GaoVSX
36XOSS-V J111415.44+735441.811 14 15.44 +73 54 41.8Dra2020.03.0314.60 - 14.68 rEWGuoyou Sun, Kai Li, Difu Guo, Zhijian Xu, Mi Zhang and Xing GaoVSX
37XOSS-V J112840.68+723935.511 28 40.68 +72 39 35.5Dra2020.03.0615.85 - 16.25 rEAZhijian Xu, Kai Li, Difu Guo, Guoyou Sun, Mi Zhang and Xing GaoVSX
38XM27MZAT 2020efn
(=PNV J00424612+4111362)
00 42 46.14 +41 11 35.8M312020.03.08.58523
(14:02:44 UT)
16.6 RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
39XOSS-V J113620.11+731217.711 36 20.11 +73 12 17.7Dra2020.03.1012.36 - 12.45 rELLGuoyou Sun, Kai Li, Difu Guo, Zhijian Xu, Mi Zhang and Xing GaoVSX
40XOSS-V J120450.31+755540.012 04 50.31 +75 55 40.0Dra2020.03.1216.06 - 16.75 rEWZhijian Xu, Kai Li, Difu Guo, Mi Zhang, Guoyou Sun and Xing GaoVSX
41XM28MZAT 2020enc
(=PNV J09553263+6940472)
09 55 32.63 +69 40 47.2M822020.03.16.74830
(17:57:33 UT)
19.9 rUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
42XOSS-V J115026.79+740210.911 50 26.79 +74 02 10.9Dra2020.03.2715.01 - 15.13 rBYGuoyou Sun, Mi Zhang, Kai Li, Difu Guo, Zhijian Xu and Xing GaoVSX
43XOSS-V J114202.79+732707.911 42 02.79 +73 27 07.9Dra2020.04.0113.87 - 14.17 rEAMi Zhang, Guoyou Sun, Kai Li, Difu Guo, Zhijian Xu and Xing GaoVSX
44XOSS-V J115152.54+744858.011 51 52.54 +74 48 58.0Dra2020.04.2016.65 - 17.00 rEAMi Zhang, Guoyou Sun, Kai Li, Difu Guo, Zhijian Xu and Xing GaoVSX
45XOSS-V J112746.32+753803.111 27 46.32 +75 38 03.1Dra2020.04.2114.55 - 14.75 rROTMi Zhang, Guoyou Sun, Kai Li, Difu Guo, Zhijian Xu and Xing GaoVSX
46XOSS-V J083228.70+724248.008 32 28.70 +72 42 48.0UMa2020.04.2517.45 - 17.88 CVHADSMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
47XOSS-V J083448.42+730145.608 34 48.42 +73 01 45.6UMa2020.05.0216.14 - 16.17 CVDSCTZhijian Xu, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing GaoVSX
48TCP J23374820+6127114
(=ZTF19aaabunn)
23 37 48.20 +61 27 11.4Cas2020.05.0616.4 VUVMi Zhang and Xing GaoTOCP
VSX
49XOSS-V J084444.07+711156.208 44 44.07 +71 11 56.2UMa2020.05.1615.30 - 15.67 CVEBMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
50XOSS-V J084210.22+733350.108 42 10.22 +73 33 50.1Cam2020.05.2912.83 - 12.88 rBYGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu and Xing GaoVSX
51XOSS-V J085218.90+715820.808 52 18.90 +71 58 20.8UMa2020.05.2917.45 - 17.68 CVRRCMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
52XOSS-V J085239.75+721655.608 52 39.75 +72 16 55.6UMa2020.05.2912.148 - 12.163 CVDSCTMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
53XOSS-V J201213.58+701455.920 12 13.58 +70 14 55.9Dra2020.06.0416.24 - 16.33 CVDSCTMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
54XOSS-V J201059.94+651224.720 10 59.94 +65 12 24.7Dra2020.06.0515.69 - 15.80 CVDSCTMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
55XOSS-V J202408.97+651843.120 24 08.97 +65 18 43.1Dra2020.06.0615.83 - 16.06 CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
56PSP20AAT 2020lye
(=PNV J00422347+4108228)
(=ZTF20abgdyqe)
00 42 23.47 +41 08 22.8M312020.06.07.86791
(20:49:47 UT)
15.8 GNova FeIIMi Zhang, Jingyuan Zhao, Yingbin Nie, Huimin Wang, Jianlin Xu, Zhenchao Gao, Zhangrui Xu, Tianyu Tu, Guoyou Sun and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 13795
VSX
57XOSS-V J201351.33+643744.220 13 51.33 +64 37 44.2Dra2020.06.1715.84 - 15.94 CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
58XOSS-V J202317.80+653554.220 23 17.80 +65 35 54.2Dra2020.06.1715.65 - 15.84 CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
59XOSS-V J200957.62+643744.520 09 57.62 +64 37 44.5Dra2020.06.1816.68 - 16.90 CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
60XOSS-V J201458.21+692617.620 14 58.21 +69 26 17.6Dra2020.06.1816.80 - 17.24 CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
61XOSS-V J202424.28+701137.120 24 24.28 +70 11 37.1Dra2020.06.1916.99 - 17.30 CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
62XOSS-V J201255.96+705101.220 12 55.96 +70 51 01.2Dra2020.06.2216.01 - 16.11 CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
63XOSS-V J201232.31+653105.620 12 32.31 +65 31 05.6Dra2020.06.2315.82 - 15.93 CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
64XOSS-V J200607.15+700322.920 06 07.15 +70 03 22.9Dra2020.06.2515.27 - 15.42 CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
65XOSS-V J202456.59+691126.620 24 56.59 +69 11 26.6Dra2020.06.2616.47 - 16.85 CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
66XOSS-V J151836.33+764304.015 18 36.33 +76 43 04.0UMi2020.06.2915.30 - 15.60 rEWMi Zhang, Kai Li, Difu Guo, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
67XOSS-V J150157.58+762255.715 01 57.58 +76 22 55.7UMi2020.06.3013.00 - 13.08 rELL:Mi Zhang, Kai Li, Difu Guo, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
68XOSS-V J200814.32+641652.120 08 14.32 +64 16 52.1Dra2020.07.2117.06 - 17.70 CVEWZhijian Xu, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing GaoVSX
69XOSS-V J201418.39+641149.820 14 18.39 +64 11 49.8Dra2020.07.2117.18 - 17.31 CVDSCTZhijian Xu, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing GaoVSX
70XOSS-V J200856.41+644555.520 08 56.41 +64 45 55.5Dra2020.07.2717.50 - 17.80 CVEWZhijian Xu, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing GaoVSX
71XOSS-V J201518.54+644713.220 15 18.54 +64 47 13.2Dra2020.07.2817.52 - 17.70 CVHADSZhijian Xu, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing GaoVSX
72XM32MZAT 2020qxo
(=PNV J00415960+4100485)
(=ZTF20abqhsxb)
00 41 59.60 +41 00 48.5M312020.08.07.75866
(18:12:28 UT)
18.3 VNovaMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 13952
73XM34MZAT 2020uar
(=PNV J04291644+5026226)
(=ZTF20acaswjs)
04 29 16.44 +50 26 22.6Per2020.09.22.90595
(21:44:34 UT)
18.4 GUGMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
VSX
74XM35MZAT 2020ubx
(=PNV J00424630+4113355)
00 42 46.30 +41 13 35.5M312020.09.24.70146
(16:50:06 UT)
17.2 GNova FeIIbMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 14053
75XM36MZAT 2020uyd
(=PNV J00423071+4121276)
00 42 30.71 +41 21 27.6M312020.10.05.57144
(13:42:52 UT)
19.0 GUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 14068
76XM37MZAT 2020vak
(=PNV J00424960+4116523)
(=ZTF20acnuvaf)
00 42 49.60 +41 16 52.3M312020.10.07.65027
(15:36:23 UT)
17.6 GNova FeIIMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 14073
ATEL 14109
ATEL 14121
VSX
77XM38MZAT 2020vgy
(=PNV J09555607+6942016)
09 55 56.07 +69 42 01.6M822020.10.08.95883
(23:00:43 UT)
19.7 GUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
78XM39MZAT 2020wuo
(=PNV J00423620+4120355)
00 42 36.20 +41 20 35.5M312020.10.15.72623
(17:25:46 UT)
19.5 GUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
79XM40MZAT 2020xao
(=ZTF18abcpkoc)
23 37 52.41 +52 27 20.6Cas2020.10.16.77961
(18:42:38 UT)
17.8 GUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
80XM41MZAT 2020xyv
(=PNV J00423733+4120519)
00 42 37.33 +41 20 51.9M312020.10.22.55024
(13:12:21 UT)
16.9 GNova FeIIbMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 14114
ATEL 14116
ATEL 14117
81XM08HTAT 2020yri19 17 02.47 +37 52 29.1Lyr2020.10.30.59296
(14:13:52 UT)
17.76 rUnknownHanjie Tan, Mi Zhang and Xing GaoTNS
82XM42MZAT 2020yky
(=PNV J00422016+4114285)
(=ZTF20acoqrpm)
00 42 20.16 +41 14 28.5M312020.10.31.52638
(12:37:59 UT)
18.2 VNovaMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 14150
83XM43MZAT 2020ypu
(=PNV J00424677+4107031)
00 42 46.77 +41 07 03.1M312020.11.01.57683
(13:56:01 UT)
18.7 GNovaMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
84XM09HTAT 2020yuj21 46 15.90 +54 53 41.9Cyg2020.11.02.77459
(18:35:25 UT)
16.85 rUnknownHanjie Tan, Mi Zhang and Xing GaoTNS
85XM10HTAT 2020yvz21 35 44.03 +48 03 57.7Cyg2020.11.03.71477
(17:09:16 UT)
17.53 rUnknownHanjie Tan, Mi Zhang and Xing GaoTNS
86XOSS-V J000258.02+694351.600 02 58.02 +69 43 51.6Cep2020.11.0713.59 - 13.70 VEA+E:Guoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Xing Gao(Xingming Obs)VSX
87PSP20BSN 2020yzq
(=PSN J18222333+2328322)
(=ZTF20acpjbgc)
18 22 23.33 +23 28 32.2NGC 66282020.11.07.52309
(12:33:15 UT)
16.9 GSN IIYang Shen, Fei Du, Yirui Fu, Xinyu Jiang, Yi Ding, Wei Gao, Lun Kun, Mi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
88XM44MZAT 2020zcs00 48 50.50 +39 46 01.5And2020.11.10.55712
(13:22:15 UT)
16.98 GUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
ATEL 14198
89XOSS-V J001321.87+695523.100 13 21.87 +69 55 23.1Cep2020.11.1016.72 - 16.85 CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
90XOSS-V J001240.83+695217.000 12 40.83 +69 52 17.0Cep2020.11.1115.39 - 15.58 CVEAMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
91XM45MZPNV J00401974+4049360
(=AT 2020aapw)
(=ZTF20acstbfh)
00 40 19.74 +40 49 36.0M312020.11.20.54388
(13:03:11 UT)
16.7 VNovaMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL 14204
92XOSS-V J001043.18+721526.100 10 43.18 +72 15 26.1Cep2020.11.2012.64 - 12.67 CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
93XOSS-V J000310.16+705606.400 03 10.16 +70 56 06.4Cep2020.11.2012.545 - 12.560 CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
94XM46MZAT 2020aarv
(=PNV J09554041+6903243)
09 55 40.41 +69 03 24.3M812020.11.21.96229
(23:05:42 UT)
20.1 VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
95XOSS-V J000911.92+705550.800 09 11.92 +70 55 50.8Cep2020.11.2815.79 - 15.84 CVDSCTMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
96XOSS-V J001221.64+705456.200 12 21.64 +70 54 56.2Cep2020.11.2814.97 - 15.02 CVDSCTMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
97XOSS-V J235323.01+715624.523 53 23.01 +71 56 24.5Cep2020.11.2814.54 - 14.60 CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
98XOSS-V J000429.22+712717.200 04 29.22 +71 27 17.2Cep2020.11.2813.27 - 13.29 CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
99XOSS-V J000322.00+721002.200 03 22.00 +72 10 02.2Cep2020.11.2813.96 - 13.98 CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
100XOSS-V J235401.16+712835.123 54 01.16 +71 28 35.1Cep2020.11.2813.70 - 13.73 CVEW:Guoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
101XOSS-V J235344.72+714825.223 53 44.72 +71 48 25.2Cep2020.11.3015.24 - 15.28 CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
102XOSS-V J000412.70+714518.500 04 12.70 +71 45 18.5Cep2020.11.3014.91 - 14.94 CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
103XOSS-V J235658.25+714439.623 56 58.25 +71 44 39.6Cep2020.12.0114.85 - 14.87 CVDSCTMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
104XM47MZAT 2020abjr
(=PNV J00494388+4033383)
(=ZTF18abxzyss)
00 49 43.88 +40 33 38.3M312020.12.02.50689
(12:09:55 UT)
18.1 VUGMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
VSX
ATEL 14266
ATEL 14269
105XOSS-V J000255.52+710811.100 02 55.52 +71 08 11.1Cep2020.12.0315.40 - 15.49 CVBYMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
106XOSS-V J000338.82+710705.800 03 38.82 +71 07 05.8Cep2020.12.0315.58 - 15.66 CVELL+R:Mi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
107XOSS-V J001113.32+695517.800 11 13.32 +69 55 17.8Cep2020.12.0414.53 - 14.69 CVEA+BYMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
108XOSS-V J000645.25+684912.200 06 45.25 +68 49 12.2Cep2020.12.0914.15 - 14.20 CVBYMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
109XOSS-V J235937.02+694615.623 59 37.02 +69 46 15.6Cep2020.12.0913.67 - 13.69 CVDSCTMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
110XOSS-V J235531.60+692607.323 55 31.60 +69 26 07.3Cep2020.12.1016.43 - 16.76 CVEAMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
111XOSS-V J235718.02+692147.723 57 18.02 +69 21 47.7Cep2020.12.1115.91 - 16.05 CVEAMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
112XOSS-V J000309.60+684357.600 03 09.60 +68 43 57.6Cep2020.12.1114.68 - 14.77 CVEAMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
113XM22HTAT 2020admx
(=ZTF20aczkozl)
05 40 09.29 +50 40 11.3Aur2020.12.22.66360
(15:55:35 UT)
17.85 rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
114XM23HTAT 2020adom21 26 54.18 +47 43 27.3Cyg2020.12.23.56440
(13:32:44 UT)
16.22 rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
115XM25HTSN 2020aeps
(=ZTF20adagenq)
12 08 47.44 +32 32 07.9PGC 835342020.12.29.90427
(21:42:09 UT)
16.89 rSN IaHanjie Tan, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
116XM27HTAT 2020aesf
(=ZTF18aabezhk)
03 06 42.47 +48 16 35.8Per2020.12.31.75307
(18:04:25 UT)
17.49 rUGHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
117XM48MZAT 2021bl
(=PNV J01332200+3033012)
(=ZTF21aaarlbp)
01 33 22.00 +30 33 01.2M332021.01.03.68773
(16:30:20 UT)
17.9 rNovaMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
118XM33HTAT 2021jn
(=ZTF20abolmlf)
02 53 20.93 +27 13 35.7Ari2021.01.04.65970
(15:49:58 UT)
17.06 rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
119XM32HTAT 2021jk
(=ZTF18acrmzwa)
06 44 01.09 +21 38 47.2Gem2021.01.05.82815
(19:52:32 UT)
16.97 rCV/UGHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
120XM36HTAT 2021aah15 00 40.86 -05 52 57.5Lib2021.01.12.00861
(00:12:24 UT)
17.24 rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
121XM38HTAT 2021ala
(=ZTF20aaehkzn)
10 02 36.42 +25 56 44.0Leo2021.01.15.95647
(22:57:19 UT)
16.70 rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
122XM37HTAT 2021akz10 01 56.39 +24 28 37.1Leo2021.01.15.97337
(23:21:39 UT)
16.26 rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
123XM45HTAT 2021bkc00 15 24.73 +54 54 20.7Cas2021.01.30.57850
(13:53:02 UT)
16.95 rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
124XM46HTAT 2021bkd03 04 04.19 +42 52 02.3Per2021.01.30.62597
(15:01:24 UT)
17.62 rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
125XM49HTAT 2021blq22 54 44.67 +59 40 34.5Cep2021.02.01.55630
(13:21:04 UT)
16.45 rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
126XM50HTAT 2021blr
(=ZTF19accnknw)
22 55 44.89 +58 28 09.5Cep2021.02.01.57323
(13:45:27 UT)
15.61 rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
127XM50MZAT 2021boa
(=PNV J00434645+4133408)
(=ZTF21aagkzve)
00 43 46.45 +41 33 40.8M312021.02.03.58014
(13:55:24 UT)
16.8 CVNova FeIIMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
ATEL 14370
128XM51HTAT 2021bxp
(=TCP J10203579+3103424)
(=ZTF21aaherhg)
10 20 35.79 +31 03 42.4Lmi2021.02.05.90946
(21:49:37 UT)
12.98 rUGWZHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Jingyuan Zhao, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
VSX
ATEL 14374
129XOSS-V J060241.12+401058.406 02 41.12 +40 10 58.4Aur2021.02.0913.98 - 14.00 CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
130XOSS-V J055905.85+401133.405 59 05.85 +40 11 33.4Aur2021.02.0914.77 - 14.80 CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
131XOSS-V J055833.04+401713.305 58 33.04 +40 17 13.3Aur2021.02.1115.50 - 15.53 CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
132XOSS-V J055805.53+400449.005 58 05.53 +40 04 49.0Aur2021.02.1112.865 - 12.915 CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
133XOSS-V J060051.48+395720.806 00 51.48 +39 57 20.8Aur2021.02.1213.054 - 13.068 CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
134XOSS-V J055837.47+401247.805 58 37.47 +40 12 47.8Aur2021.02.1214.755 - 14.771 CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
135XM51MZAT 2021dcd
(=PNV J00420424+4042336)
(=ZTF21aamauao)
00 42 04.24 +40 42 33.6M312021.02.16.57161
(13:48:32 UT)
17.9 CVNova FeIIMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
ATEL 14412
136XOSS-V J055944.89+400605.505 59 44.89 +40 06 05.5Aur2021.02.1814.845 - 14.865 CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
137XOSS-V J060206.26+384953.906 02 06.26 +38 49 53.9Aur2021.02.1813.275 - 13.315 CVEAGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
138XOSS-V J060231.44+385152.206 02 31.44 +38 51 52.2Aur2021.02.1915.66 - 15.72 CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
139XM55HTAT 2021dzs
(=TCP J20075998+4734227)
(=ZTF21aanrxap)
20 07 59.98 +47 34 22.7Cyg2021.02.28.93343
(22:24:08 UT)
16.93 rUG:Hanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Jingyuan Zhao, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
VSX
140XM52MZPNV J00423449+4117298
(=AT 2020abqz)
(=ZTF20acvbneg)
00 42 34.49 +41 17 29.8M312021.03.01.55789
(13:23:22 UT)
18.3 CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
141XM59HTAT 2021fms
(=ZTF18abygxhl)
21 18 46.00 +54 57 27.6Cyg2021.03.04.94506
(22:40:53 UT)
15.37 rUnknownHanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
142XN03JRAT 2021fbz
(=PNV J00434013+4127123)
00 43 40.18 +41 27 12.6M312021.03.08.59433
(14:15:50 UT)
16.5 CVNovaJiangao Ruan, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
ATEL 14449
143XM62HTAT 2021gnr18 16 58.99 +25 38 01.5Her2021.03.19.86528
(20:46:00 UT)
16.37 rUGHanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
144XM64HTAT 2021hdk
(=TCP J17462369+1209390)
(=ZTF21aaqmqyp)
17 46 23.69 +12 09 39.0Oph2021.03.25.86248
(20:41:58 UT)
15.71 rUG:Hanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
VSX
145XM65HTAT 2021iep
(=PSN J05191666+4444308)
(=ZTF21aasdyot)
05 19 16.66 +44 44 30.8Aur2021.04.04.66508
(15:57:42 UT)
16.93 rUG:Hanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
VSX
146XM66HTAT 2021jba19 15 47.00 +41 31 00.3Lyr2021.04.10.82413
(19:46:45 UT)
15.83 rUnknownHanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
147XM53MZAT 2021jwr
(=PNV J00424656+4114263)
00 42 46.56 +41 14 26.3M312021.04.16.91905
(22:03:26 UT)
18.0 CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
ATEL 14716
ATEL 14762
148XM67HTAT 2021kjs18 54 35.43 +19 09 49.8Her2021.04.20.90194
(21:38:48 UT)
17.12 rUnknownHanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
149XM68HTAT 2021kjt17 04 36.15 +30 52 31.9Her2021.04.20.82238
(19:44:14 UT)
17.96 rUnknownHanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
150XM54MZAT 2021pap
(=PNV J00430587+4115480)
(=ZTF21abgkipu)
00 43 05.87 +41 15 48.0M312021.06.06.83677
(20:04:57 UT)
17.4 CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
ATEL 14703
ATEL 14716
ATEL 14762
151PSP21AAT 2021rnn
(=ZTF18abvbifp)
19 43 21.03 +43 20 55.2Cyg2021.06.30.85205
(20:26:57 UT)
15.6 CVUGEzhar Elijan, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
152PSP21BAT 2021rno
(=PNV J00423807+4108423)
(=M31 V0865)
(=M31N 1923-12c)
(=M31N 2012-01b)
00 42 38.07 +41 08 42.3M312021.07.02.75781
(18:11:15 UT)
17.5 CVNova He/NMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
VSX
ATEL 14750
ATEL 14755
ATEL 14762
153XM55MZAT 2021scc
(=PNV J00424717+4118173)
00 42 47.20 +41 18 17.5M312021.07.04.81404
(19:29:29 UT)
17.1 CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
ATEL 14753
ATEL 14760
ATEL 14762
154XM56MZ
(=PSP21C)
AT 2021urk
(=PNV J00424542+4152233)
00 42 45.42 +41 52 23.3M312021.07.26.87413
(20:58:45 UT)
17.9 CVNovaMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
155PSP21DSN 2021vtl
(=PSN J02292803+3138385)
02 29 28.03 +31 38 38.5NGC 9402021.08.11.93050
(22:19:55 UT)
17.3 CVSN IaMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
156PSP21FAT 2021yan20 05 07.83 +53 52 32.6Cyg2021.08.22.86397
(20:44:07 UT)
16.11 GUVXinrong Cheng, Xing Gao, Mi Zhang (Xingming Obs)TNS
VSX
157PSP21GAT 2021yao16 14 23.17 +31 46 03.3Dor2021.08.23.66818
(16:02:10 UT)
16.48 GUVFei Du, Xing Gao, Mi Zhang (Xingming Obs)TNS
VSX
158KATS21Q001AT 2021xbh
(=PNV J05393469+5715159)
(=ZTF21abuzuih)
05 39 34.69 +57 15 15.9Cam2021.08.27.87299
(20:58:45 UT)
13.57 CVCV/UGGuoyou Sun (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao, Mi Zhang (Xingming Obs), and the KATS teamTNS
TOCP
VSX
159PSP21EAT 2021xyr
(=TCP J23345994+1257400)
23 34 59.94 +12 57 40.0Peg2021.09.04.83922
(20:08:29 UT)
15.8 GVARJiayi Qin, Xing Gao, Mi Zhang (Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
160XM70HTAT 2021xyt
(=ZTF18achdcxg)
07 50 00.94 +36 55 12.6Lyn2021.09.04.88029
(21:07:37 UT)
17.11 GUVHanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
161PSP21HAT 2021ypn
(=PNV J00424297+4117574)
00 42 42.97 +41 17 57.4M312021.09.11.60153
(21:07:37 UT)
17.0 GNova FeIIMi Zhang, Chunpeng Bi, Shuai Huang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
ATEL 14913
ATEL 14919
ATEL 14922
ATEL 14956
162PSP21IAT 2021ypo
(=PNV J00432258+4119025)
(=ZTF21acbcfmh)
00 43 22.58 +41 19 02.5M312021.09.11.60153
(21:07:37 UT)
18.2 GNovaMi Zhang, Chunpeng Bi, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
163PSP21am23 05 52.15 +44 33 17.9And2021.09.15.80083
(20:00:20 UT)
14.71 - 15.40rEAJiangao Ruan, Mi Zhang, Runyu Liu, Aojiang Yu, Guoyou Sun, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Jianlin Xu, Yi Ding, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
164PSP21KAT 2021zbu
(=ZTF18abqsbuf)
01 05 38.97 +10 36 29.8Psc2021.09.16.91170
(21:52:50 UT)
17.1 GUVZhifan Ding, Fei Du, Lian Du, Xing Gao, Mi Zhang (Xingming Obs)TNS
VSX
165XM58MZAT 2021zdh
(=PNV J00424123+4114322)
00 42 41.23 +41 14 32.2M312021.09.18.60802
(14:35:32 UT)
18.4 GUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
ATEL 14956
166XM71HTAT 2021aapw
(=ZTF21abeqijj)
21 46 14.74 +51 07 28.9Cyg2021.09.20.76184
(18:17:02 UT)
16.10 GUnknownHanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
167PSP21LAT 2021zld
(=ZTF21acdlddl)
21 02 47.00 +15 51 17.2Dec2021.09.22.76829
(18:26:20 UT)
15.3 GUGFei Du, Xing Gao, Mi Zhang (Xingming Obs)TNS
VSX
168XM72HTVSSP J211508.43+504446.9
AT 2021aapx
(=ZTF17aaarkyr)
21 15 08.45 +50 44 46.7Cyg2021.09.24.80773
(19:23:07 UT)
16.2 - <21.2 rMHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
VSX
169PSP21MAT 2021zms02 08 00.03 +45 38 04.0And2021.09.25.91975
(22:04:26 UT)
17.12 GUVLeiming Tang, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
VSX
170PSP21NAT 2021znz
(=ZTF20aahwvxu)
02 30 19.98 +51 23 33.8Per2021.09.25.94341
(22:38:30 UT)
16.98 GUVLian Du, Jianlin Xu, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
171PSP21PAT 2021zxr23 38 27.99 +27 02 54.7Peg2021.09.28.68362
(16:24:24 UT)
18.36 GUnknownSiyuan Feng, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
172PSP21OAT 2021zxn
(=ZTF19abzhhbw)
21 53 05.76 +28 29 49.2Peg2021.09.28.72932
(17:30:13 UT)
15.04 GUnknownZhangrui Xu, Shuai Huang, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
173PSP21QAT 2021aabc00 45 23.42 +45 37 10.2And2021.09.29.82322
(19:45:26 UT)
16.83 GUnknownJianlin Xu, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
174PSP21RAT 2021aacn00 56 47.26 +31 02 33.4Psc2021.09.29.82770
(19:51:53 UT)
18.16 GUnknownJingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
175XM73HTAT 2021aapy
(=ZTF18abmixem)
21 08 23.18 +52 19 12.9Cyg2021.10.05.79882
(19:10:18 UT)
16.37 GUnknownHanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
176XM74HTAT 2021aapz
(=ZTF18acbwqgs)
21 08 08.70 +51 46 52.0Cyg2021.10.05.80101
(19:13:27 UT)
16.79 GMHanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
177XM75HTSN 2021aazm
(=ZTF21achltea)
00 24 54.98 +45 10 06.1UGC 2352021.10.09.83030
(19:55:37 UT)
18.32 GSN IIHanjie Tan (Astronomical Institute of Charles University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
178XM76HTAT 2021aazy22 59 32.88 +47 21 09.9And2021.10.09.73525
(17:38:45 UT)
17.75 GUnknownHanjie Tan (Astronomical Institute of Charles University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
179XM77HTAT 2021abbf
(=ZTF19aaxbxhe)
22 40 09.37 +38 48 30.9Lac2021.10.10.69983
(16:47:45 UT)
18.06 GUnknownHanjie Tan (Astronomical Institute of Charles University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
180PSP21aaAT 2021abua04 49 27.77 +69 30 28.7Cam2021.10.10.76292
(18:18:36 UT)
17.91 GUnknownQingfeng Zhu, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
181PSP21SAT 2021abhx18 11 41.09 +69 03 51.5Dra2021.10.13.58934
(14:08:38 UT)
18.1 GUnknownFei Du, Jiangao Ruan, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
182PSP21VVSSP J214622.93+460455.8
(=AT 2021abqo
(=ZTF18abakils))
21 46 22.96 +46 04 56.1Cyg2021.10.13.66613
(15:59:13 UT)
17.00 - 17.90gEAFei Du, Mi Zhang, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
VSX
183PSP21TAT 2021abmc21 59 48.61 +41 08 53.2Lac2021.10.14.65872
(15:48:33 UT)
16.46 GUnknownJianlin Xu, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
184XM78HTAT 2021abog
(=ZTF21achratu)
01 26 51.62 +50 12 58.6And2021.10.15.80976
(19:26:03 UT)
13.55 GCV/UGWZHanjie Tan (Astronomical Institute of Charles University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
vsnet-alert 26333
VSX
185PSP21WAT 2021abqp18 31 08.59 +38 04 34.5Lyr2021.10.15.61826
(14:50:17 UT)
17.88 GUnknownYiyao He, Yi Ding, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
186PSP21XAT 2021abqq
(=ZTF18aauzjma)
(=ZTF21acmasjz)
18 46 01.16 +45 23 34.9Lyr2021.10.15.63115
(15:08:51 UT)
15.33 GUnknownChunpeng Bi, Jiangao Ruan, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
187PSP21YAT 2021abqr03 30 39.15 +36 56 09.5Per2021.10.15.79021
(18:57:54 UT)
17.87 GUnknownShuming Wang, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
188PSP21ZAT 2021abty09 15 01.10 +39 18 09.0Lyn2021.10.16.96590
(23:10:53 UT)
16.74 GUnknownPengyu Zhang, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
189XM79HTAT 2021abvq
(=ZTF19ablnrfz)
22 32 53.14 +57 00 06.4Cep2021.10.18.79870
(19:10:07 UT)
16.89 GUGHanjie Tan (Astronomical Institute of Charles University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
190XM80HTAT 2021acac02 56 41.15 +69 24 25.5Cas2021.10.21.91808
(22:02:02 UT)
16.48 GM:Hanjie Tan (Astronomical Institute of Charles University), Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
191PSP21abAT 2021acdq
(=ZTF18abolzdx)
22 01 51.31 +41 02 12.3Lac2021.10.24.69446
(16:40:01 UT)
16.96 GEAWenjie Zhou, Fei Du, Jianlin Xu, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
VSX
192PSP21acAT 2021aceg
(=PNV J00473256+3938102)
00 47 32.56 +39 38 10.2M312021.10.25.56992
(13:40:41 UT)
16.1 GNovaLeiming Tang, Yanxi Li, Wenjie Zhou, Jianlin Xu, Yi Ding, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
193XM81HTTCP J23150258+391633123 15 02.58 +39 16 33.1And2021.10.29.70609
(16:55:46 UT)
15.00 GUVHanjie Tan (Astronomical Institute of Charles University), Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TOCP
VSX
194XM60MZAT 2021acwv
(=PNV J00425423+4116505)
(=ZTF21ackfkfz)
00 42 54.23 +41 16 50.5M312021.10.31.74514
(17:53:00 UT)
18.7 GNovaMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
195PSP21adAT 2021aecv
(=ZTF18abulmtu)
22 25 04.69 +37 48 00.6Lac2021.11.09.66104
(15:51:54 UT)
13.99GCV/UGSU:Zhangrui Xu, Fei Du, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Jianlin Xu, Yanxi Li, Yi Ding, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
196PSP21aeAT 2021aeey
(=ZTF18abydfhp)
03 23 22.22 +37 45 17.3Per2021.11.09.89832
(21:33:34 UT)
16.36GUGSU:Zhangrui Xu, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Jianlin Xu, Yanxi Li, Yi Ding, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
197PSP21afTCP J22483457+3140238
(=ZTF18abvudln)
22 48 34.57 +31 40 23.8Peg2021.11.11.63196
(15:10:01 UT)
15.2 VUVZhangrui Xu, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Jianlin Xu, Yanxi Li, Yi Ding, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Observatory)TOCP
VSX
198PSP21agTCP J01022730+3134281
(=ZTF17aabouri)
01 02 27.30 +31 34 28.1Psc2021.11.13.63506
(15:14:29 UT)
15.39GUVZesheng Yang, Zhangrui Xu, Runyu Liu, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Jianlin Xu, Yanxi Li, Yi Ding, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Observatory)TOCP
VSX
199PSP21ahAT 2021aeoz
(=TCP J03262305+3800113)
(=ZTF21acosuqf)
03 26 23.05 +38 00 11.3Per2021.11.13.84141
(20:11:37 UT)
16.86GUG:Fei Du, Siyuan Feng, Jingyuan Zhao, Yanxi Li, Wenjie Zhou, Jianlin Xu, Yi Ding, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
VSX
200PSP21aiTCP J00444394+425231700 44 43.94 +42 52 31.7And2021.11.14.59189
(14:12:19 UT)
17.25GUVYingbin Nie, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Jianlin Xu, Yanxi Li, Yi Ding, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Observatory)TOCP
VSX
201XM83HTAT 2021afqy
(=TCP J06372572+1733337)
06 37 25.72 +17 33 33.7Gem2021.11.27.95051
(22:48:44 UT)
17.22GUG:Hanjie Tan (AUUK), Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
202XM84HTTCP J03185219+361034903 18 52.19 +36 10 34.9Per2021.11.29.82181
(19:43:24 UT)
17.44GUVHanjie Tan (AUUK), Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Mi Zhang, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TOCP
VSX
203PSP21ajTCP J00383874+405337400 38 38.74 +40 53 37.4And2021.11.30.57954
(13:54:32 UT)
18.74GUV:Shuming Wang, Jiangao Ruan, Jianlin Xu, Yanxi Li, Mi Zhang, Guoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Yi Ding, Xing Gao (Xingming Observatory)TOCP
VSX
204XM85HTTCP J03392182+2433318
(=ZTF19acekijk)
03 39 21.82 +24 33 31.8Tau2021.12.02.82803
(19:52:22 UT)
16.20GUVHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TOCP
VSX
205PSP21ak04 45 57.33 +41 27 32.4Per2021.12.04.83356
(20:00:20 UT)
15.68 - 17.07rEAXiyu Chen, Wenjie Zhou, Leiming Tang, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jianlin Xu, Yanxi Li, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Yi Ding, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
206PSP21alSN 2021agco
PSN J07281050+5830128
07 28 10.50 +58 30 12.8UGC 38552021.12.05.56405
(13:32:14 UT)
17.6 GSN IIChunpeng Bi, Jiashuo Zhang, Jianlin Xu, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Yanxi Li, Guoyou Sun, Wenjie Zhou, Yi Ding, Mi Zhang, Xing Gao(Xingming Obs)TNS
TOCP
207XM86HTAT 2021ager
(=ZTF19abcevdb)
02 56 33.76 +37 07 12.5Per2021.12.10.69737
(16:44:12 UT)
16.75GUnknownHanjie Tan (AUUK), Guoyou Sun, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
208XM68MZAT 2021ahrm13 29 58.04 +47 12 31.7M512021.12.23.00573
(00:08:15 UT)
20.6 CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
209XM87HTSN 2021agnl01 33 05.64 +29 46 24.1WISEA J013305.78+294626.62021.12.24.63584
(15:15:36 UT)
18.1 GSN Ic-BLHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
210XM88HT05 14 16.03 +27 17 52.7Tau2021.12.26.76145
(18:15:59 UT)
17.9 - 19.3rEAHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)VSX
211XM89HTTCP J04344971+3914578
(=ZTF18abvfsfu)
04 34 49.71 +39 14 57.8Per2021.12.27.73674
(17:40:24 UT)
18.3 GUGHanjie Tan (AUUK), Guoyou Sun, Mi Zhang, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TOCP
VSX
212XM110HT06 21 49.34 +27 11 23.3Gem2021.12.29.81720
(19:36:46 UT)
16.4 - <20.8 rYSO:Hanjie Tan (AUUK), Guoyou Sun, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)VSX
213XM90HTTCP J03003918+761801103 00 39.18 +76 18 01.1Cas2022.01.03.72843
(17:40:24 UT)
15.78GUVHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TOCP
VSX
214XM91HTSN 2022eb11 42 45.04 +56 46 19.8WISEA J114244.20+564610.72022.01.06.98019
(23:31:28 UT)
17.6 GSN IbHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
215XM62MZAT 2022ee
(=PNV J09560407+6901343)
09 56 04.07 +69 01 34.3M812022.01.08.59197
(14:12:26 UT)
20.0 GUnknownMi Zhang, Jiangao Ruan, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
216XM92HT02 16 53.54 +76 08 04.2Cas2022.01.08.64051
(15:22:20 UT)
15.55 - 16.58rEAHanjie Tan (AUUK), Guoyou Sun, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)VSX
217XM96HT22 15 07.51 +65 02 46.9Cep2022.01.09.60367
(14:29:17 UT)
14.12 - 14.48 rROTHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)VSX
218XM93HTAT 2022jn
(=TCP J06534701+2323573)
06 53 47.01 +23 23 57.3Gem2022.01.09.79100
(18:59:02 UT)
18.08GUGHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
219PSP22ASN 2022jo13 00 37.69 +28 03 26.0IC 40402022.01.09.96247
(23:05:57 UT)
18.1 GSN IIChunpeng Bi, Jianlin Xu, Mi Zhang, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Wenjie Zhou, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
220XM94HTTCP J02081598+581016502 08 15.98 +58 10 16.5Per2022.01.10.63007
(15:07:18 UT)
17.48GUG:Hanjie Tan (AUUK), Guoyou Sun, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TOCP
VSX
221XM95HTAT 2022eob
(=TCP J06034417+2121483)
06 03 44.17 +21 21 48.3Ori2022.01.10.76080
(18:15:33 UT)
16.83GVARHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
222PSP22B06 20 47.83 +83 02 46.2Cam2022.01.13.69097
(16:35:00 UT)
15.79 - 16.49rEWFei Du, Yanxi Li, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jianlin Xu, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
223PSP22C12 15 48.72 +13 12 25.9Vir2022.01.14.86106
(20:39:56 UT)
16.68 - 17.31rEAXiaofen Tang, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jianlin Xu, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
224XM63MZAT 2022uz
(=PNV J00430928+4116013)
00 43 09.28 +41 16 01.3M312022.01.16.58749
(14:05:59 UT)
19.7 GUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
ATEL 15198
225TIC 16585198808 11 33.27 +31 10 07.6Cnc2022.01.1911.51 - 11.61VEAGuoyou Sun, Mi Zhang (Xingming Obs)VSX
226TIC 9149987707 00 31.19 +29 29 03.3Gem2022.01.2111.22 - 11.30VELL+DSCT Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
227PSP22D03 46 52.01 +41 47 24.3Per2022.01.21.70928
(17:01:22 UT)
16.37 - 16.80rEAChunpeng Bi, Yanxi Li, Jianlin Xu, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
228PSP22JVSSP J063535.04+490616.406 35 35.04 +49 06 16.4Aur2022.01.22.80392
(19:17:39 UT)
16.4 - 18.0 CVUVShuming Wang, Jiangao Ruan, Yanxi Li, Jianlin Xu, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
229XM97HTTCP J02062809+351950902 06 28.09 +35 19 50.9Cha2022.01.23.69037
(16:34:08 UT)
16.7 CR - 18.3 GUVHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TOCP
VSX
230PSP22E05 44 55.40 +77 18 49.7Cam2022.01.23.77409
(18:34:41 UT)
16.77 - 17.35rEAFei Du, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jianlin Xu, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
231PSP22FTCP J09191407+690800409 19 14.07 +69 08 00.4UMa2022.01.23.95874
(23:00:35 UT)
17.0 CR - 18.2 GUVLeiming Tang, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Wenjie Zhou, Jianlin Xu, Xing Gao (Xingming Obs)TOCP
VSX
232XN05JRAT 2022alr
(=PNV J00424699+4115532)
00 42 46.99 +41 15 53.2M312022.01.25.55648
(14:05:59 UT)
18.7 GUnknownJiangao Ruan, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
ATEL 15198
233PSP22G03 07 17.16 +38 25 18.7Per2022.01.25.69116
(16:35:16 UT)
15.99 - 16.80rEA+ROTFei Du, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jianlin Xu, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
234PSP22OVSSP J055115.92+393742.405 51 15.92 +39 37 42.4Aur2022.01.25.73221
(17:34:23 UT)
17.0 - 17.7 rEAShuming Wang, Zhangrui Xu, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Jianlin Xu, Wenjie Zhou, Yi Ding, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
235VSSP J182453.05+682943.918 24 53.05 +68 29 43.9Dra2022.01.2610.51 - 10.55VELLGuoyou Sun, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
236VSSP J174956.76+520320.917 49 56.76 +52 03 20.9Dra2022.01.2711.83 - 11.86VELLGuoyou Sun, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
237VSSP J184043.99+425745.118 40 43.99 +42 57 45.1Lyr2022.01.278.45 V (0.019)TESSDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
238PSP22KVSSP J114355.41+515440.711 43 55.41 +51 54 40.7Uma2022.01.27.82992
(19:55:05 UT)
17.5 - 18.5 CVUVJiashuo Zhang, Jiangao Ruan, Yanxi Li, Jianlin Xu, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
239VSSP J040125.10+321607.404 01 25.10 +32 16 07.4Per2022.01.298.90 V (0.006)TESSE:+ACV:Guoyou Sun, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
240PSP22HVSSP J082024.38+665056.908 20 24.38 +66 50 56.9UMa2022.01.30.82010
(19:40:57 UT)
14.66 - 14.72rELLGuohe Lin, Jingyuan Zhao, Yanxi Li, Jianlin Xu, Wenjie Zhou, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
241PSP22IVSSP J031657.84+363444.203 16 57.84 +36 34 44.2Per2022.02.03.67102
(16:06:16 UT)
17.10 - 18.70rEALeiming Tang, Fei Du, Mi Zhang, Yanxi Li, Jianlin Xu, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
242PSP22MVSSP J050244.06+823023.005 02 44.06 +82 30 23.0Cep2022.02.03.74497
(17:52:45 UT)
16.75 - 17.51rEWChunpeng Bi, Jiashuo Zhang, Jianlin Xu, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Yanxi Li, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
243XM98HTVSSP J091700.91+432825.109 17 00.91 +43 28 25.1Lyn2022.02.03.83539
(20:32:28 UT)
14.29 - 14.50rROTHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)VSX
244PSP22LVSSP J055009.66+560430.605 50 09.66 +56 04 30.6Cam2022.02.04.71898
(17:15:20 UT)
15.5 - 17.3 CVUVJingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Jianlin Xu, Yanxi Li, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
245XM99HTSN 2022bnf08 40 58.15 +48 44 12.9WISEA J084058.13+484413.22022.02.05.83738
(20:35:20 UT)
15.79GSN IaHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
246VSSP J083816.88+243043.408 38 16.88 +24 30 43.4Cnc2022.02.0612.23 - 12.41 VEAGuoyou Sun, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
247XM101HTAT 2022bqu10 41 45.29 +15 38 35.7IC 6352022.02.06.90728
(21:46:29 UT)
15.31GUnknownHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
248VSSP J130213.64+043940.313 02 13.64 +04 39 40.3Vir2022.02.0711.14 - 11.27VEA+ACV:Guoyou Sun, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Yanxi Li, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
249VSSP J082004.12+285852.008 20 04.12 +28 58 52.0Cnc2022.02.0710.23 - 10.94VEA+ROT:Guoyou Sun, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Yanxi Li, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
250XM102HTVSSP J064541.05+650123.806 45 41.05 +65 01 23.8Cam2022.02.07.73376
(17:36:37 UT)
14.37 - 15.03VEAHanjie Tan (AUUK), Wenjie Zhou, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Yanxi Li, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
251XM103HTVSSP J074307.90+551656.507 43 07.90 +55 16 56.5Lyn2022.02.07.75039
(18:00:34 UT)
13.87 - 14.07rVARHanjie Tan (AUUK), Wenjie Zhou, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Yanxi Li, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
252XM64MZAT 2022bqj13 29 30.16 +47 12 51.5WISEA J132930.47+471251.02022.02.07.99517
(23:53:03 UT)
19.82GUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
253PSP22NVSSP J003551.46+420452.900 35 51.46 +42 04 52.9And2022.02.09.59758
(14:20:31 UT)
17.65 - 18.61rEALian Du, Shuming Wang, Jianlin Xu, Fei Du, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Yanxi Li, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
254XM104HTVSSP J040919.74+772434.904 09 19.74 +77 24 34.9Cam2022.02.09.62270
(14:56:41 UT)
16.5 - 18.5 CVUVHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao, Wenjie Zhou, Yanxi Li (Xingming Obs)VSX
255XM65MZAT 2022cpe
(=PNV J00425751+4059043)
00 42 57.50 +40 59 04.2M312022.02.16.57841
(13:52:54 UT)
16.2 CVNovaMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
ATEL 15249
256XM107TVSSP J035537.65+181314.703 55 37.65 +18 13 14.7Tau2022.02.20.66102
(15:51:52 UT)
15.05 - 15.14 VELLHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs), Yanxi Li, Wenjie Zhou(Xingming Obs)VSX
257XM66MZAT 2022dbn
(=PNV J09553464+6901207)
09 55 34.64 +69 01 20.7M812022.02.23.59066
(14:10:33 UT)
20.3 CVUnknownMi Zhang, Leiming Tang, Jiangao Ruan, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
258XM67MZAT 2022dgd
(=PNV J09551386+6905470)
09 55 13.86 +69 05 47.0M812022.02.25.70785
(14:10:33 UT)
20.6 CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
ATEL 15246
259XM109HTAT 2022dmp04 09 26.87 +14 11 59.1Tau2022.02.26.58921
(21:46:29 UT)
17.1 CVUVHanjie Tan (AUUK), Jiangao Ruan, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
VSX
260PSP22QVSSP J053016.15+701021.405 30 16.15 +70 10 21.4Cam2022.02.26.68252
(16:22:50 UT)
16.28 - 16.75rEWXiaochang Yan, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Jianlin Xu, Yi Ding, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
261XM111HTVSSP J082437.29+333016.008 24 37.29 +33 30 16.0Lyn2022.03.01.72910
(17:29:54 UT)
14.38 - 14.57 rRVAHanjie Tan (AUUK), Guoyou Sun, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)VSX
262PSP22PAT 2022fcy00 44 10.72 +41 54 22.4M312022.03.05.59237
(14:13:00 UT)
17.7 CVUnknownJingyuan Zhao, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Jianlin Xu, Yi Ding and Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
263VSSP J095139.94+201223.209 51 39.94 +20 12 23.2Leo2022.03.3111.325 V (0.08)TESSEA+UVGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
264VSSP J083307.00+222129.508 33 07.00 +22 21 29.5Cnc2022.03.3112.11 - 12.27 VEAGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
265PSP22RAT 2022gnj17 03 39.36 +31 32 13.6WISEA J170339.24+313213.62022.03.31.88850
(21:19:26 UT)
18.8 CVUnknownShuming Wang, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Jianlin Xu, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
266PSP22SVSSP J131338.45+505359.213 13 38.45 +50 53 59.2Cvn2022.04.04.88679
(21:16:59 UT)
15.4 - 16.9 CVUVLanhe Ding, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Jianlin Xu, Jiangao Ruan, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
267XM69MZAT 2022gwf
(=PNV J09553210+6940194)
09 55 32.10 +69 40 19.4M822022.04.07.60626
(14:33:01 UT)
20.0 CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
268PSP22TAT 2022hof
(=TCP J18115814+4431528)
18 11 58.14 +44 31 52.8Her2022.04.13.87902
(21:05:47 UT)
16.7 - 22.2 gUGChunpeng Bi, Xiaofen Tang, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Jianlin Xu, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
269XM01JZAT 2022hmy
(=PNV J20093669+3831279)
20 09 36.69 +38 31 27.9Cyg2022.04.13.92337
(22:09:39 UT)
17.6 - <23 rUG:Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan(Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
270VSSP J135027.74+583222.013 50 27.74 +58 32 22.0Uma2022.04.176.45 V (0.004)TESSELL:Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
271XM70MZAT 2022icc
(=PNV J00425733+4116184)
00 42 57.33 +41 16 18.4 M312022.04.22.91322
(21:55:02 UT)
17.3 CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
272VSSP J083651.28+082916.708 36 51.28 +08 29 16.7Cnc2022.04.2512.00 - 12.53 VEAGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
273VSSP J181327.42-235639.518 13 27.42 -23 56 39.5Sgr2022.05.0315.0 - 19.3: rMJingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
274XM71MZAT 2022jjl
(=PNV J09552610+6905133)
09 55 26.10 +69 05 13.3M812022.05.03.71051
(17:03:08 UT)
19.4 CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
275VSSP J180840.36-094019.818 08 40.36 -09 40 19.8Ser2022.05.0518.23 - 18.95 rRRABJingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
276VSSP J182044.68-192410.018 20 44.68 -19 24 10.0Sgr2022.05.0715.4 - 16.0 rSRJingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
277XM115HTAT 2022jov
(=TCP J16552810+5907268)
16 55 28.10 +59 07 26.8Dra2022.05.08.90358
(21:41:09 UT)
17.6 - 21.9 gUGHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
278VSSP J081346.68-683905.008 13 46.68 -68 39 05.0Vol2022.05.099.87 V (0.025)TESSGDORWenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
279XM114HTVSSP J153252.27+572615.515 32 52.27 +57 26 15.5Dra2022.05.0915.78 - 16.24 gEAHanjie Tan (AUUK), Guoyou Sun, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Wenjie Zhou (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)VSX
280XM116HTAT 2022jrp
(=TCP J14225968+4122545)
14 22 59.68 +41 22 54.5Boo2022.05.09.81186
(19:29:04 UT)
12.8 CR - 20.9 rUGWZHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
vsnet-alert 26771
vsnet-alert 26778
VSX
281VSSP J084613.14+762941.608 46 13.14 +76 29 41.6Cam2022.05.179.96 V (0.003)TESSHBGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Jingyuan Zhao, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
282VSSP J214853.92+855321.221 48 53.92 +85 53 21.2Cep2022.05.1816.27 - 16.82 rEWJingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
283PSP22UVSSP J112038.87+342842.111 20 38.87 +34 28 42.1Uma2022.05.1817.5 - 18.5 CVUVChunpeng Bi, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Jianlin Xu, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
284PSP22VAT 2022kcl
(=TCP J16072446+6359021)
16 07 24.46 +63 59 02.1Dra2022.05.18.87734
(21:03:22 UT)
17.2 CV - 20.9 rUGJijun Li, Qintao Wang, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Jianlin Xu, Jiangao Ruan, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
285XMPGS2AT 2022kez12 09 35.94 +06 14 01.4WISEA J120936.29+061405.12022.05.20.64816
(15:33:21 UT)
20.1 CVUnknownGuoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
286XM02JZAT 2022khr17 59 15.48 +44 20 34.8WISEA J175915.86+442034.32022.05.21.67551
(16:12:44 UT)
17.8 CVSN IaJingyuan Zhao, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
287VSSP J124212.10+370718.412 42 12.10 +37 07 18.4Cvn2022.05.2318.18 - 19.13 gEA+UVJingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
288VSSP J000421.30+541628.500 04 21.30 +54 16 28.5Cas2022.05.237.79 V (0.026)TESSSPBGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
289PSP22WVSSP J170313.18+453528.717 03 13.18 +45 35 28.7Her2022.05.2318.49 - 19.3 gEAChunpeng Bi, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Jianlin Xu, Jiangao Ruan, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
290VSSP J201056.91+681620.020 10 56.91 +68 16 20.0Dra2022.05.246.83 V (0.02)TESSBCEPGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
291PSP22XVSSP J220628.69+471733.822 06 28.69 +47 17 33.8Lac2022.05.2515.10 - 15.74 rEA+ROTShuming Wang, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Jiangao Ruan, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jianlin Xu, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
292VSSP J173019.89+695526.017 30 19.89 +69 55 26.0Dra2022.05.3010.00 V (0.085)TESSROT+UVGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
293VSSP J192323.12-653443.719 23 23.12 -65 34 43.7Pav2022.05.317.27 V (0.007)TESSACVGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
294VSSP J175929.78-205346.817 59 29.78 -20 53 46.8Sgr2022.06.0117.1 - <20 rMJingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
295VSSP J150856.22-702010.215 08 56.22 -70 20 10.2TrA2022.06.0113.05 V (0.2)TESSEA+BY+UVGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
296VSSP J165856.07-242956.916 58 56.07 -24 29 56.9Oph2022.06.0615.00 - 15.63 rCWBWenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Jingyuan Zhao, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
297VSSP J231049.15+851823.523 10 49.15 +85 18 23.5Cep2022.06.069.44 V (0.24)TESSGDORGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
298VSSP J171013.21+532646.023 10 49.15 +85 18 23.5Dra2022.06.0812.57 - 12.62 VV1093HERGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
299XM72MZAT 2022mhz
(=PNV J00420231+4054348)
00 42 02.31 +40 54 34.8 M312022.06.08.73417
(17:37:12 UT)
16.7 CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
300VSSP J202251.30-652520.420 22 51.30 -65 25 20.4Pav2022.06.0913.24 - 13.30 VRGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
301VSSP J170031.88-233348.917 00 31.88 -23 33 48.9Oph2022.06.1117.35 - 17.75 rEWJingyuan Zhao, Yanxi Li, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
302VSSP J185100.85-244403.218 51 00.85 -24 44 03.2Sgr2022.06.1317.32 - 17.52 rRRCJingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX