发现列表

截至2022年10月04日,通过星明天文台巡天计划共发现超新星21颗、(河外)新星27颗、矮新星27颗、其他类型变星(脉动变星、自转变星、食双星等)180颗,独立发现((河外)新星、矮新星等)4颗。

SNXOSS IDOther IDsRA/DEC (J2000.0)Host NameDiscovery.DateMagTypeDiscoverer/s
(English)
References
1PSP16B M31N 2016-02a
(=AT 2016adf)
(=PNV J00444349+4153401)
00 44 43.49 +41 53 40.1M312016.02.07.56656
(13:35:51 UT)
18.1VNovaQiang Yin, Haochen Xue, Cheng Ji, Jiaming Liao, Mi Zhang, Aobo Wang, Yuxi Lv, Guoyou Sun and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #8661
2PSP16D SN 2016afa
(=PS16biw)
15 36 32.47 +16 36 36.7NGC 59622016.02.12.92281
(22:08:51 UT)
17.1VSN IIXi Liao, Wei Gao, Yang Shen, Ang Li, Di Hu, Jiu Zhou, Mi Zhang, Peiyuan Sun and Xing GaoTNS
3PSP16G AT 2016aqx18 39 18.89 +38 56 09.1PGC 622052016.02.29.98125
(23:33:00 UT)
17.7VUnknownWei Gao, Yang Shen, Ziheng Zhang, Di Hu, Haochen Xue, Mi Zhang, Qiang Yin, Yunxiang Yu, Jiayi Xu, Liangjian Liao, Yanwen Lou, Luze Li, Weizhaohuang Song, Shaoxiong Gu, Cheng Ji, Xiaobing Wang, Tianyu Tu, Aobo Wang, Shulei Yin, Guoyou Sun and Xing GaoTNS
4PSP16I AT 2016bsf
(=Gaia16aml)
06 58 54.98 +45 19 56.5PGC 22631912016.04.25.60477
(14:30:52 UT)
17.4VUnknownShulei Yin, Weizhaohuang Song, Mi Zhang, Ang Li, Yang Shen, Yanxi Li, Cheng Ji, Yingbin Nie, Yuxi Lv, Xinzhong Cai, Jiangao Ruan and Xing GaoTNS
5PSP17A SN 2017gjn
(=Gaia17cdp)
02 43 48.41 +32 31 33.7NGC 10672017.08.29.85969
(20:37:57 UT)
15.4VSN IaYanxi Li, Haochen Xue, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xianyi Hu, Xiaobing Wang, Jiangao Ruan and Xing GaoTNS
6PSP17D M31N 2017-09d
(=AT 2017gud)
00 42 47.08 +41 16 00.3M312017.09.17.65519
(15:43:28 UT)
17.0VNova FeIIZhijian Xu, Mi Zhang, Yi Ding, Peiyuan Sun and Xing GaoTNS
7XM01MZ M31N 2018-02b
(=AT 2018ya)
(=PNV J00415059+4125499)
00 41 50.59 +41 25 49.9M312018.02.22.59539
(14:17:22 UT)
17.9VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
8XM02MZ M81N 2018-03a
(=AT 2018aba)
(=PNV J09553607+6902141)
09 55 36.07 +69 02 14.1M812018.03.06.63007
(15:07:18 UT)
20.8VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
9PSP18B SN 2018acj
(=ATLAS18mjd)
(=ZTF18aabybkt)
(=PS18atn)
13 48 40.63 +43 25 04.7PGC 489892018.03.08.75273
(18:03:56 UT)
16.8VSN IIPJianlin Xu, Mi Zhang, Xiaowei Zhang, Jingyuan Zhao, Weigen Liu, Jiangao Ruan and Xing GaoTNS
10XM03MZ M31N 2018-03c
(=AT 2018ajt)
(=PNV J00424041+4112522)
00 42 40.41 +41 12 52.2M312018.03.21.57039
(13:41:22 UT)
18.1VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
11PSP18C SN 2018gjx
(=PSN J02161555+2835287)
(=Gaia18csc)
(=ATLAS18vis)
(=kait-18ao)

(=ZTF18abwkrbl)
(=PS19do)
02 16 15.55 +28 35 28.7NGC 8652018.09.15.82042
(14:26:05 UT)
16.9VSN IIbMi Zhang, Yi Ding, Shaohua Liu, Xiaobing Wang, Jianlin Xu, Xiaowei Zhang, Zheng Cao, Jingyuan Zhao, Xinyu Jiang, Jiangao Ruan and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #12044
VSX
arXiv:1902.08526
arXiv:2009.10509
12XM04MZM31N 2018-12a
(=AT 2018jib)
(=PNV J00424065+4111080)
00 42 40.65 +41 11 08.0M312018.12.03.59476
(14:16:27 UT)
18.7VNova FeIIMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #12261
ATEL #12349
13XM05MZM31N 2018-12b
(=AT 2018kaf)
(=PNV J00424241+4119411)
(=ATLAS18bcay)

(=ZTF18acxhqis)
(=Gaia18dxn)
00 42 42.41 +41 19 41.1M312018.12.17.55177
(13:14:33 UT)
18.2VNova FeIIMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #12349
14XM06MZM31N 2018-12d
(=AT 2018kjt)
(=PNV J00432462+4120222)
(=Gaia18dxl)
00 43 24.62 +41 20 22.2M312018.12.22.50407
(12:05:52 UT)
18.0VNovaMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #12349
15XM07MZM31N 2018-12e
(=AT 2018klr)
(=PNV J00424380+4117208)
(=ZTF18aczzije)
00 42 43.80 +41 17 20.8M312018.12.23.55919
(13:25:14 UT)
17.5VNova FeIIMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #12349
16XM08MZM31N 2019-01d
(=AT 2019yw)
(=PNV J00430008+4118340)
(=ZTF19aaaaorc)
00 43 00.08 +41 18 34.0M312019.01.23.53175
(12:45:43 UT)
19.5VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #12417
17XM09MZ M31N 2019-02a
(=AT 2019akn)
(=PNV J00425100+4121038)
00 42 51.00 +41 21 03.8M312019.02.03.54443
(13:03:59 UT)
18.8VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
18PSP19B SN 2019bqe
(=PSN J09593994+3523422)
(=ATLAS19dwe)
(=ZTF19aamggua)
09 59 39.94 +35 23 42.2NGC 30742019.03.07.80984
(19:26:10 UT)
18.2VSN IaJingyuan Zhao, Tianyu Tu, Jianlin Xu, Baixiang He, Zhangrui Xu, Mi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
19XM10MZ M81N 2019-04a
(=AT 2019dlz)
(=PNV J09555100+6902323)
09 55 51.00 +69 02 32.3M812019.04.14.66925
(16:03:43 UT)
19.8VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
20XM11MZ M31N 2019-05a
(=AT 2019fyd)
(=PNV J00422198+4123584)
00 42 21.98 +41 23 58.4M312019.05.24.82138
(19:42:47 UT)
16.7VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
21XM12MZ M31N 2019-05b
(=AT 2019gap)
(=PNV J00432058+4125426)
(=ZTF19aaycrew)
00 43 20.58 +41 25 42.6M312019.05.28.89112
(21:23:13 UT)
17.4VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
22XM16MZ M33N 2019-09a
(=
AT 2019qml)
(=PNV J01335271+3044359)
(=ZTF19abzsnqm)
01 33 52.71 +30 44 35.9M332019.09.20.61536
(14:46:07 UT)
18.6VNovaMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
23PSP19C M31N 2019-09d
(=PNV J00441073+4154220)
(=AT 2017zq)
(=RN M31N 2017-01e)
(=ZTF19acajeed)
00 44 10.73 +41 54 22.0M312019.09.22.64457
(15:28:11 UT)
17.8VUnknownTianyu Tu, Jianlin Xu, Mi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
24XM17MZ M31N 2019-11d
(=AT 2019vsn)
(=TCP J00414238+4121311)
00 41 42.38 +41 21 31.1M312019.11.17.61278
(14:42:24 UT)
19.7RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
25XM20MZ M31N 2019-11f
(=AT 2019vzu)
(=PNV J00425176+4111266)
00 42 51.76 +41 11 26.6M312019.11.26.65780
(15:47:14 UT)
19.7RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
26XM18MZ M33N 2019-11a
(=AT 2019vub)
01 34 33.20 +30 39 05.2M332019.11.26.66021
(15:50:42 UT)
21.0RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
27XM19MZ M31N 2019-11e
(=AT 2019vxp)
(=ZTF20abwhdej)
00 43 30.01 +41 07 27.9M312019.11.28.71167
(17:04:48 UT)
19.6RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
28XM21MZAT 2019xuw01 33 13.98 +30 27 50.3M332019.11.30.66172
(15:52:52 UT)
20.8RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
29PSP19F SN 2019wep
(=PSN J11043699+4558395)
(=ZTF19acxxwrs)
11 04 36.99 +45 58 39.5PGC 334642019.12.07.96979
(23:16:30 UT)
18.2VSN IbnXuehui Mao, Wei Gao, Yi Ding, Mi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP

ATEL #13337
arXiv:2203.15194
30PSP19G AT 2019wvf
(=PNV J00422050+4114599)
(=Gaia19fow)
(=ZTF19adakuos)
00 42 20.50 +41 14 59.9M312019.12.16.64736
(15:32:12 UT)
17.4VNova FeIIXinyu Jiang, Guoyou Sun, Mi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #13355
ATEL #13384
31XM22MZ AT 2020B00 41 48.99 +41 05 22.6M312020.01.01.52311
(12:33:17 UT)
19.8RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
32XM24MZ AT 2020ber
(=PNV J00425232+4116128)
(=ZTF20aakdppm)
00 42 52.32 +41 16 12.8M312020.01.28.54455
(13:04:09 UT)
17.0RNovaMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #13425
ATEL #13430
33XM25MZ AT 2020bmf
(=PNV J09554842+6907325)
09 55 48.42 +69 07 32.5M812020.01.31.00812
(01:11:42 UT)
19.8RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #13440
34XM26MZ AT 2020cqi
(=PNV J00424882+4118430)
00 42 48.82 +41 18 43.0M312020.02.15.54833
(13:09:36 UT)
19.2RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
35XOSS-V J111744.40+745512.911 17 44.40 +74 55 12.9Dra2020.02.2714.68-14.79rEWGuoyou Sun, Kai Li, Difu Guo, Zhijian Xu, Mi Zhang and Xing GaoVSX
36XOSS-V J111415.44+735441.811 14 15.44 +73 54 41.8Dra2020.03.0314.60-14.68rEWGuoyou Sun, Kai Li, Difu Guo, Zhijian Xu, Mi Zhang and Xing GaoVSX
37XOSS-V J112840.68+723935.511 28 40.68 +72 39 35.5Dra2020.03.0615.85-16.25rEAZhijian Xu, Kai Li, Difu Guo, Guoyou Sun, Mi Zhang and Xing GaoVSX
38XM27MZAT 2020efn
(=PNV J00424612+4111362)
00 42 46.14 +41 11 35.8M312020.03.08.58523
(14:02:44 UT)
16.6RUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
39XOSS-V J113620.11+731217.711 36 20.11 +73 12 17.7Dra2020.03.1012.36-12.45rELLGuoyou Sun, Kai Li, Difu Guo, Zhijian Xu, Mi Zhang and Xing GaoVSX
40XOSS-V J120450.31+755540.012 04 50.31 +75 55 40.0Dra2020.03.1216.06-16.75rEWZhijian Xu, Kai Li, Difu Guo, Mi Zhang, Guoyou Sun and Xing GaoVSX
41XM28MZAT 2020enc
(=PNV J09553263+6940472)
09 55 32.63 +69 40 47.2M822020.03.16.74830
(17:57:33 UT)
19.9rUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
42XOSS-V J115026.79+740210.911 50 26.79 +74 02 10.9Dra2020.03.2715.01-15.13rBYGuoyou Sun, Mi Zhang, Kai Li, Difu Guo, Zhijian Xu and Xing GaoVSX
43XOSS-V J114202.79+732707.911 42 02.79 +73 27 07.9Dra2020.04.0113.87-14.17rEAMi Zhang, Guoyou Sun, Kai Li, Difu Guo, Zhijian Xu and Xing GaoVSX
44XOSS-V J115152.54+744858.011 51 52.54 +74 48 58.0Dra2020.04.2016.65-17.00rEAMi Zhang, Guoyou Sun, Kai Li, Difu Guo, Zhijian Xu and Xing GaoVSX
45XOSS-V J112746.32+753803.111 27 46.32 +75 38 03.1Dra2020.04.2114.55-14.75rROTMi Zhang, Guoyou Sun, Kai Li, Difu Guo, Zhijian Xu and Xing GaoVSX
46XOSS-V J083228.70+724248.008 32 28.70 +72 42 48.0UMa2020.04.2517.45-17.88CVHADSMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
47XOSS-V J083448.42+730145.608 34 48.42 +73 01 45.6UMa2020.05.0216.14-16.17CVDSCTZhijian Xu, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing GaoVSX
48TCP J23374820+6127114
(=ZTF19aaabunn)
23 37 48.20 +61 27 11.4Cas2020.05.0616.4VUVMi Zhang and Xing GaoTOCP
VSX
49XOSS-V J084444.07+711156.208 44 44.07 +71 11 56.2UMa2020.05.1615.30-15.67CVEBMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
50XOSS-V J084210.22+733350.108 42 10.22 +73 33 50.1Cam2020.05.2912.83-12.88rBYGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu and Xing GaoVSX
51XOSS-V J085218.90+715820.808 52 18.90 +71 58 20.8UMa2020.05.2917.45-17.68CVRRCMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
52XOSS-V J085239.75+721655.608 52 39.75 +72 16 55.6UMa2020.05.2912.148-12.163CVDSCTMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
53XOSS-V J201213.58+701455.920 12 13.58 +70 14 55.9Dra2020.06.0416.24-16.33CVDSCTMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
54XOSS-V J201059.94+651224.720 10 59.94 +65 12 24.7Dra2020.06.0515.69-15.80CVDSCTMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
55XOSS-V J202408.97+651843.120 24 08.97 +65 18 43.1Dra2020.06.0615.83-16.06CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
56PSP20AAT 2020lye
(=PNV J00422347+4108228)
(=ZTF20abgdyqe)
00 42 23.47 +41 08 22.8M312020.06.07.86791
(20:49:47 UT)
15.8GNova FeIIMi Zhang, Jingyuan Zhao, Yingbin Nie, Huimin Wang, Jianlin Xu, Zhenchao Gao, Zhangrui Xu, Tianyu Tu, Guoyou Sun and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #13795
VSX
57XOSS-V J201351.33+643744.220 13 51.33 +64 37 44.2Dra2020.06.1715.84-15.94CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
58XOSS-V J202317.80+653554.220 23 17.80 +65 35 54.2Dra2020.06.1715.65-15.84CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
59XOSS-V J200957.62+643744.520 09 57.62 +64 37 44.5Dra2020.06.1816.68-16.90CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
60XOSS-V J201458.21+692617.620 14 58.21 +69 26 17.6Dra2020.06.1816.80-17.24CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
61XOSS-V J202424.28+701137.120 24 24.28 +70 11 37.1Dra2020.06.1916.99-17.30CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
62XOSS-V J201255.96+705101.220 12 55.96 +70 51 01.2Dra2020.06.2216.01-16.11CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
63XOSS-V J201232.31+653105.620 12 32.31 +65 31 05.6Dra2020.06.2315.82-15.93CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
64XOSS-V J200607.15+700322.920 06 07.15 +70 03 22.9Dra2020.06.2515.27-15.42CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
65XOSS-V J202456.59+691126.620 24 56.59 +69 11 26.6Dra2020.06.2616.47-16.85CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
66XOSS-V J151836.33+764304.015 18 36.33 +76 43 04.0UMi2020.06.2915.30-15.60rEWMi Zhang, Kai Li, Difu Guo, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
67XOSS-V J150157.58+762255.715 01 57.58 +76 22 55.7UMi2020.06.3013.00-13.08rELL:Mi Zhang, Kai Li, Difu Guo, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
68XOSS-V J200814.32+641652.120 08 14.32 +64 16 52.1Dra2020.07.2117.06-17.70CVEWZhijian Xu, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing GaoVSX
69XOSS-V J201418.39+641149.820 14 18.39 +64 11 49.8Dra2020.07.2117.18-17.31CVDSCTZhijian Xu, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing GaoVSX
70XOSS-V J200856.41+644555.520 08 56.41 +64 45 55.5Dra2020.07.2717.50-17.80CVEWZhijian Xu, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing GaoVSX
71XOSS-V J201518.54+644713.220 15 18.54 +64 47 13.2Dra2020.07.2817.52-17.70CVHADSZhijian Xu, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing GaoVSX
72XM32MZAT 2020qxo
(=PNV J00415960+4100485)
(=ZTF20abqhsxb)
00 41 59.60 +41 00 48.5M312020.08.07.75866
(18:12:28 UT)
18.3VNovaMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #13952
73XM34MZAT 2020uar
(=PNV J04291644+5026226)
(=ZTF20acaswjs)
04 29 16.44 +50 26 22.6Per2020.09.22.90595
(21:44:34 UT)
18.4GUGMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
VSX
74XM35MZAT 2020ubx
(=PNV J00424630+4113355)
00 42 46.30 +41 13 35.5M312020.09.24.70146
(16:50:06 UT)
17.2GNova FeIIbMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #14053
75XM36MZAT 2020uyd
(=PNV J00423071+4121276)
00 42 30.71 +41 21 27.6M312020.10.05.57144
(13:42:52 UT)
19.0GUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #14068
76XM37MZAT 2020vak
(=PNV J00424960+4116523)
(=ZTF20acnuvaf)
00 42 49.60 +41 16 52.3M312020.10.07.65027
(15:36:23 UT)
17.6GNova FeIIMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #14073
ATEL #14109
ATEL #14121
VSX
77XM38MZAT 2020vgy
(=PNV J09555607+6942016)
09 55 56.07 +69 42 01.6M822020.10.08.95883
(23:00:43 UT)
19.7GUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
78XM39MZAT 2020wuo
(=PNV J00423620+4120355)
00 42 36.20 +41 20 35.5M312020.10.15.72623
(17:25:46 UT)
19.5GUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
79XM40MZAT 2020xao
(=ZTF18abcpkoc)
23 37 52.41 +52 27 20.6Cas2020.10.16.77961
(18:42:38 UT)
17.8GUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
80XM41MZAT 2020xyv
(=PNV J00423733+4120519)
00 42 37.33 +41 20 51.9M312020.10.22.55024
(13:12:21 UT)
16.9GNova FeIIbMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #14114
ATEL #14116
ATEL #14117
81XM08HTAT 2020yri19 17 02.47 +37 52 29.1Lyr2020.10.30.59296
(14:13:52 UT)
17.76rUnknownHanjie Tan, Mi Zhang and Xing GaoTNS
82XM42MZAT 2020yky
(=PNV J00422016+4114285)
(=ZTF20acoqrpm)
00 42 20.16 +41 14 28.5M312020.10.31.52638
(12:37:59 UT)
18.2VNovaMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #14150
83XM43MZAT 2020ypu
(=PNV J00424677+4107031)
00 42 46.77 +41 07 03.1M312020.11.01.57683
(13:56:01 UT)
18.7GNovaMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
84XM09HTAT 2020yuj21 46 15.90 +54 53 41.9Cyg2020.11.02.77459
(18:35:25 UT)
16.85rUnknownHanjie Tan, Mi Zhang and Xing GaoTNS
85XM10HTAT 2020yvz21 35 44.03 +48 03 57.7Cyg2020.11.03.71477
(17:09:16 UT)
17.53rUnknownHanjie Tan, Mi Zhang and Xing GaoTNS
86XOSS-V J000258.02+694351.600 02 58.02 +69 43 51.6Cep2020.11.0713.59-13.70VEA+E:Guoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Xing Gao(Xingming Obs)VSX
87PSP20BSN 2020yzq
(=PSN J18222333+2328322)
(=ZTF20acpjbgc)
18 22 23.33 +23 28 32.2NGC 66282020.11.07.52309
(12:33:15 UT)
16.9GSN IIYang Shen, Fei Du, Yirui Fu, Xinyu Jiang, Yi Ding, Wei Gao, Lun Kun, Mi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
88XM44MZAT 2020zcs00 48 50.50 +39 46 01.5And2020.11.10.55712
(13:22:15 UT)
16.98GUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
ATEL #14198
89XOSS-V J001321.87+695523.100 13 21.87 +69 55 23.1Cep2020.11.1016.72-16.85CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
90XOSS-V J001240.83+695217.000 12 40.83 +69 52 17.0Cep2020.11.1115.39-15.58CVEAMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
91XM45MZPNV J00401974+4049360
(=AT 2020aapw)
(=ZTF20acstbfh)
00 40 19.74 +40 49 36.0M312020.11.20.54388
(13:03:11 UT)
16.7VNovaMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
ATEL #14204
92XOSS-V J001043.18+721526.100 10 43.18 +72 15 26.1Cep2020.11.2012.64-12.67CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
93XOSS-V J000310.16+705606.400 03 10.16 +70 56 06.4Cep2020.11.2012.545-12.560CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
94XM46MZAT 2020aarv
(=PNV J09554041+6903243)
09 55 40.41 +69 03 24.3M812020.11.21.96229
(23:05:42 UT)
20.1VUnknownMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
95XOSS-V J000911.92+705550.800 09 11.92 +70 55 50.8Cep2020.11.2815.79-15.84CVDSCTMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
96XOSS-V J001221.64+705456.200 12 21.64 +70 54 56.2Cep2020.11.2814.97-15.02CVDSCTMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
97XOSS-V J235323.01+715624.523 53 23.01 +71 56 24.5Cep2020.11.2814.54-14.60CVEWMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
98XOSS-V J000429.22+712717.200 04 29.22 +71 27 17.2Cep2020.11.2813.27-13.29CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
99XOSS-V J000322.00+721002.200 03 22.00 +72 10 02.2Cep2020.11.2813.96-13.98CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
100XOSS-V J235401.16+712835.123 54 01.16 +71 28 35.1Cep2020.11.2813.70-13.73CVEW:Guoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
101XOSS-V J235344.72+714825.223 53 44.72 +71 48 25.2Cep2020.11.3015.24-15.28CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
102XOSS-V J000412.70+714518.500 04 12.70 +71 45 18.5Cep2020.11.3014.91-14.94CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
103XOSS-V J235658.25+714439.623 56 58.25 +71 44 39.6Cep2020.12.0114.85-14.87CVDSCTMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
104XM47MZAT 2020abjr
(=PNV J00494388+4033383)
(=ZTF18abxzyss)
00 49 43.88 +40 33 38.3M312020.12.02.50689
(12:09:55 UT)
18.1VUGMi Zhang and Xing GaoTNS
TOCP
VSX
ATEL #14266
ATEL #14269
105XOSS-V J000255.52+710811.100 02 55.52 +71 08 11.1Cep2020.12.0315.40-15.49CVBYMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
106XOSS-V J000338.82+710705.800 03 38.82 +71 07 05.8Cep2020.12.0315.58-15.66CVELL+R:Mi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
107XOSS-V J001113.32+695517.800 11 13.32 +69 55 17.8Cep2020.12.0414.53-14.69CVEA+BYMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
108XOSS-V J000645.25+684912.200 06 45.25 +68 49 12.2Cep2020.12.0914.15-14.20CVBYMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
109XOSS-V J235937.02+694615.623 59 37.02 +69 46 15.6Cep2020.12.0913.67-13.69CVDSCTMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
110XOSS-V J235531.60+692607.323 55 31.60 +69 26 07.3Cep2020.12.1016.43-16.76CVEAMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
111XOSS-V J235718.02+692147.723 57 18.02 +69 21 47.7Cep2020.12.1115.91-16.05CVEAMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
112XOSS-V J000309.60+684357.600 03 09.60 +68 43 57.6Cep2020.12.1114.68-14.77CVEAMi Zhang, Guoyou Sun, Zhijian Xu, Xing GaoVSX
113XM22HTAT 2020admx
(=ZTF20aczkozl)
05 40 09.29 +50 40 11.3Aur2020.12.22.66360
(15:55:35 UT)
17.85rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
114XM23HTAT 2020adom21 26 54.18 +47 43 27.3Cyg2020.12.23.56440
(13:32:44 UT)
16.22rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
115XM25HTSN 2020aeps
(=ZTF20adagenq)
12 08 47.44 +32 32 07.9PGC 835342020.12.29.90427
(21:42:09 UT)
16.89rSN IaHanjie Tan, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
116XM27HTAT 2020aesf
(=ZTF18aabezhk)
03 06 42.47 +48 16 35.8Per2020.12.31.75307
(18:04:25 UT)
17.49rUGHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
117XM48MZAT 2021bl
(=PNV J01332200+3033012)
(=ZTF21aaarlbp)
01 33 22.00 +30 33 01.2M332021.01.03.68773
(16:30:20 UT)
17.9rNovaMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
118XM33HTAT 2021jn
(=ZTF20abolmlf)
02 53 20.93 +27 13 35.7Ari2021.01.04.65970
(15:49:58 UT)
17.06rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
119XM32HTAT 2021jk
(=ZTF18acrmzwa)
06 44 01.09 +21 38 47.2Gem2021.01.05.82815
(19:52:32 UT)
16.97rCV/UGHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
120XM36HTAT 2021aah15 00 40.86 -05 52 57.5Lib2021.01.12.00861
(00:12:24 UT)
17.24rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
121XM38HTAT 2021ala
(=ZTF20aaehkzn)
10 02 36.42 +25 56 44.0Leo2021.01.15.95647
(22:57:19 UT)
16.70rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
122XM37HTAT 2021akz10 01 56.39 +24 28 37.1Leo2021.01.15.97337
(23:21:39 UT)
16.26rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
123XM45HTAT 2021bkc00 15 24.73 +54 54 20.7Cas2021.01.30.57850
(13:53:02 UT)
16.95rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
124XM46HTAT 2021bkd03 04 04.19 +42 52 02.3Per2021.01.30.62597
(15:01:24 UT)
17.62rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
125XM49HTAT 2021blq22 54 44.67 +59 40 34.5Cep2021.02.01.55630
(13:21:04 UT)
16.45rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
126XM50HTAT 2021blr
(=ZTF19accnknw)
22 55 44.89 +58 28 09.5Cep2021.02.01.57323
(13:45:27 UT)
15.61rUnknownHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
127XM50MZAT 2021boa
(=PNV J00434645+4133408)
(=ZTF21aagkzve)
00 43 46.45 +41 33 40.8M312021.02.03.58014
(13:55:24 UT)
16.8CVNova FeIIMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
ATEL #14370
128XM51HTAT 2021bxp
(=TCP J10203579+3103424)
(=ZTF21aaherhg)
10 20 35.79 +31 03 42.4Lmi2021.02.05.90946
(21:49:37 UT)
12.98rUGWZHanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Jingyuan Zhao, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
VSX
ATEL #14374
129XOSS-V J060241.12+401058.406 02 41.12 +40 10 58.4Aur2021.02.0913.98-14.00CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
130XOSS-V J055905.85+401133.405 59 05.85 +40 11 33.4Aur2021.02.0914.77-14.80CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
131XOSS-V J055833.04+401713.305 58 33.04 +40 17 13.3Aur2021.02.1115.50-15.53CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
132XOSS-V J055805.53+400449.005 58 05.53 +40 04 49.0Aur2021.02.1112.865-12.915CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
133XOSS-V J060051.48+395720.806 00 51.48 +39 57 20.8Aur2021.02.1213.054-13.068CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
134XOSS-V J055837.47+401247.805 58 37.47 +40 12 47.8Aur2021.02.1214.755-14.771CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
135XM51MZAT 2021dcd
(=PNV J00420424+4042336)
(=ZTF21aamauao)
00 42 04.24 +40 42 33.6M312021.02.16.57161
(13:48:32 UT)
17.9CVNova FeIIMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
ATEL #14412
136XOSS-V J055944.89+400605.505 59 44.89 +40 06 05.5Aur2021.02.1814.845-14.865CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
137XOSS-V J060206.26+384953.906 02 06.26 +38 49 53.9Aur2021.02.1813.275-13.315CVEAGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
138XOSS-V J060231.44+385152.206 02 31.44 +38 51 52.2Aur2021.02.1915.66-15.72CVDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Zhijian Xu, Hanjie Tan, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Xing GaoVSX
139XM55HTAT 2021dzs
(=TCP J20075998+4734227)
(=ZTF21aanrxap)
20 07 59.98 +47 34 22.7Cyg2021.02.28.93343
(22:24:08 UT)
16.93rUG:Hanjie Tan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Jingyuan Zhao, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
VSX
140XM52MZPNV J00423449+4117298
(=AT 2020abqz)
(=ZTF20acvbneg)
00 42 34.49 +41 17 29.8M312021.03.01.55789
(13:23:22 UT)
18.3CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
141XM59HTAT 2021fms
(=ZTF18abygxhl)
21 18 46.00 +54 57 27.6Cyg2021.03.04.94506
(22:40:53 UT)
15.37rUnknownHanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
142XN03JRAT 2021fbz
(=PNV J00434013+4127123)
00 43 40.18 +41 27 12.6M312021.03.08.59433
(14:15:50 UT)
16.5CVNovaJiangao Ruan, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
ATEL #14449
143XM62HTAT 2021gnr18 16 58.99 +25 38 01.5Her2021.03.19.86528
(20:46:00 UT)
16.37rUGHanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
144XM64HTAT 2021hdk
(=TCP J17462369+1209390)
(=ZTF21aaqmqyp)
17 46 23.69 +12 09 39.0Oph2021.03.25.86248
(20:41:58 UT)
15.71rUG:Hanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
VSX
145XM65HTAT 2021iep
(=PSN J05191666+4444308)
(=ZTF21aasdyot)
05 19 16.66 +44 44 30.8Aur2021.04.04.66508
(15:57:42 UT)
16.93rUG:Hanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
VSX
146XM66HTAT 2021jba19 15 47.00 +41 31 00.3Lyr2021.04.10.82413
(19:46:45 UT)
15.83rUnknownHanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
147XM53MZAT 2021jwr
(=PNV J00424656+4114263)
00 42 46.56 +41 14 26.3M312021.04.16.91905
(22:03:26 UT)
18.0CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
ATEL #14716
ATEL #14762
148XM67HTAT 2021kjs18 54 35.43 +19 09 49.8Her2021.04.20.90194
(21:38:48 UT)
17.12rUnknownHanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
149XM68HTAT 2021kjt17 04 36.15 +30 52 31.9Her2021.04.20.82238
(19:44:14 UT)
17.96rUnknownHanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
150XM54MZAT 2021pap
(=PNV J00430587+4115480)
(=ZTF21abgkipu)
00 43 05.87 +41 15 48.0M312021.06.06.83677
(20:04:57 UT)
17.4CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
ATEL #14703
ATEL #14716
ATEL #14762
151PSP21AAT 2021rnn
(=ZTF18abvbifp)
19 43 21.03 +43 20 55.2Cyg2021.06.30.85205
(20:26:57 UT)
15.6CVUGEzhar Elijan, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
152PSP21BAT 2021rno
(=PNV J00423807+4108423)
(=M31 V0865)
(=M31N 1923-12c)
(=M31N 2012-01b)
00 42 38.07 +41 08 42.3M312021.07.02.75781
(18:11:15 UT)
17.5CVNova He/NMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
VSX
ATEL #14750
ATEL #14755
ATEL #14762
153XM55MZAT 2021scc
(=PNV J00424717+4118173)
00 42 47.20 +41 18 17.5M312021.07.04.81404
(19:29:29 UT)
17.1CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
ATEL #14753
ATEL #14760
ATEL #14762
154XM56MZ
(=PSP21C)
AT 2021urk
(=PNV J00424542+4152233)
00 42 45.42 +41 52 23.3M312021.07.26.87413
(20:58:45 UT)
17.9CVNovaMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
155PSP21DSN 2021vtl
(=PSN J02292803+3138385)
02 29 28.03 +31 38 38.5NGC 9402021.08.11.93050
(22:19:55 UT)
17.3CVSN IaMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
156PSP21FAT 2021yan20 05 07.83 +53 52 32.6Cyg2021.08.22.86397
(20:44:07 UT)
16.11GUVXinrong Cheng, Xing Gao, Mi Zhang (Xingming Obs)TNS
VSX
157PSP21GAT 2021yao16 14 23.17 +31 46 03.3Dor2021.08.23.66818
(16:02:10 UT)
16.48GUVFei Du, Xing Gao, Mi Zhang (Xingming Obs)TNS
VSX
158KATS21Q001AT 2021xbh
(=PNV J05393469+5715159)
(=ZTF21abuzuih)
05 39 34.69 +57 15 15.9Cam2021.08.27.87299
(20:58:45 UT)
13.57CVCV/UGGuoyou Sun (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao, Mi Zhang (Xingming Obs), and the KATS teamTNS
TOCP
VSX
159PSP21EAT 2021xyr
(=TCP J23345994+1257400)
23 34 59.94 +12 57 40.0Peg2021.09.04.83922
(20:08:29 UT)
15.8GVARJiayi Qin, Xing Gao, Mi Zhang (Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
160XM70HTAT 2021xyt
(=ZTF18achdcxg)
07 50 00.94 +36 55 12.6Lyn2021.09.04.88029
(21:07:37 UT)
17.11GUVHanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
161PSP21HAT 2021ypn
(=PNV J00424297+4117574)
00 42 42.97 +41 17 57.4M312021.09.11.60153
(21:07:37 UT)
17.0GNova FeIIMi Zhang, Chunpeng Bi, Shuai Huang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
ATEL #14913
ATEL #14919
ATEL #14922
ATEL #14956
162PSP21IAT 2021ypo
(=PNV J00432258+4119025)
(=ZTF21acbcfmh)
00 43 22.58 +41 19 02.5M312021.09.11.60153
(21:07:37 UT)
18.2GNovaMi Zhang, Chunpeng Bi, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
163PSP21anVSSP J223041.31+333744.022 30 41.31 +33 37 44.0Peg2021.09.1416.6-17.9CVUVLi Su, Shizhuo Ma, Fei Du, Jiangao Ruan, Xiaochang Yan, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Jianlin Xu, Guoyou Sun, Yanxi Li, Xing Gao (Xingming Obs.)VSX
164PSP21am23 05 52.15 +44 33 17.9And2021.09.15.80083
(20:00:20 UT)
14.71-15.40rEAJiangao Ruan, Mi Zhang, Runyu Liu, Aojiang Yu, Guoyou Sun, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Jianlin Xu, Yi Ding, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
165PSP21KAT 2021zbu
(=ZTF18abqsbuf)
01 05 38.97 +10 36 29.8Psc2021.09.16.91170
(21:52:50 UT)
17.1GUVZhifan Ding, Fei Du, Lian Du, Xing Gao, Mi Zhang (Xingming Obs)TNS
VSX
166XM58MZAT 2021zdh
(=PNV J00424123+4114322)
00 42 41.23 +41 14 32.2M312021.09.18.60802
(14:35:32 UT)
18.4GUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
ATEL #14956
167XM71HTAT 2021aapw
(=ZTF21abeqijj)
21 46 14.74 +51 07 28.9Cyg2021.09.20.76184
(18:17:02 UT)
16.10GUnknownHanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
168PSP21LAT 2021zld
(=ZTF21acdlddl)
21 02 47.00 +15 51 17.2Dec2021.09.22.76829
(18:26:20 UT)
15.3GUGFei Du, Xing Gao, Mi Zhang (Xingming Obs)TNS
VSX
169XM72HTVSSP J211508.43+504446.9
AT 2021aapx
(=ZTF17aaarkyr)
21 15 08.45 +50 44 46.7Cyg2021.09.24.80773
(19:23:07 UT)
16.2-<21.2rMHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
VSX
170PSP21MAT 2021zms02 08 00.03 +45 38 04.0And2021.09.25.91975
(22:04:26 UT)
17.12GUVLeiming Tang, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
VSX
171PSP21NAT 2021znz
(=ZTF20aahwvxu)
02 30 19.98 +51 23 33.8Per2021.09.25.94341
(22:38:30 UT)
16.98GUVLian Du, Jianlin Xu, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
172PSP21PAT 2021zxr23 38 27.99 +27 02 54.7Peg2021.09.28.68362
(16:24:24 UT)
18.36GUnknownSiyuan Feng, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
173PSP21OAT 2021zxn
(=ZTF19abzhhbw)
21 53 05.76 +28 29 49.2Peg2021.09.28.72932
(17:30:13 UT)
15.04GUnknownZhangrui Xu, Shuai Huang, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
174PSP21QAT 2021aabc00 45 23.42 +45 37 10.2And2021.09.29.82322
(19:45:26 UT)
16.83GUnknownJianlin Xu, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
175PSP21RAT 2021aacn00 56 47.26 +31 02 33.4Psc2021.09.29.82770
(19:51:53 UT)
18.16GUnknownJingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
176XM73HTVSSP J214622.93+460455.8
AT 2021aapy
(=ZTF18abmixem)
21 08 23.18 +52 19 12.9Cyg2021.10.05.79882
(19:10:18 UT)
>16.1-<18.8GMHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Wenjie Zhou, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
VSX
177XM74HTAT 2021aapz
(=ZTF18acbwqgs)
21 08 08.70 +51 46 52.0Cyg2021.10.05.80101
(19:13:27 UT)
16.79GMHanjie Tan (Institute of Astronomy, National Central University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
178XM75HTSN 2021aazm
(=ZTF21achltea)
00 24 54.98 +45 10 06.1UGC 2352021.10.09.83030
(19:55:37 UT)
18.32GSN IIHanjie Tan (Astronomical Institute of Charles University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
179XM76HTAT 2021aazy22 59 32.88 +47 21 09.9And2021.10.09.73525
(17:38:45 UT)
17.75GUnknownHanjie Tan (Astronomical Institute of Charles University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
180XM77HTAT 2021abbf
(=ZTF19aaxbxhe)
22 40 09.37 +38 48 30.9Lac2021.10.10.69983
(16:47:45 UT)
17.6-21.5rYSO:Hanjie Tan (Astronomical Institute of Charles University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
181PSP21aaAT 2021abua04 49 27.77 +69 30 28.7Cam2021.10.10.76292
(18:18:36 UT)
17.91GUnknownQingfeng Zhu, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
182PSP21SAT 2021abhx18 11 41.09 +69 03 51.5Dra2021.10.13.58934
(14:08:38 UT)
18.1GUnknownFei Du, Jiangao Ruan, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
183PSP21VVSSP J214622.93+460455.8
(=AT 2021abqo
(=ZTF18abakils))
21 46 22.96 +46 04 56.1Cyg2021.10.13.66613
(15:59:13 UT)
17.00-17.90gEAFei Du, Mi Zhang, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
VSX
184PSP21TAT 2021abmc21 59 48.61 +41 08 53.2Lac2021.10.14.65872
(15:48:33 UT)
16.46GUnknownJianlin Xu, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
185XM78HTAT 2021abog
(=ZTF21achratu)
01 26 51.62 +50 12 58.6And2021.10.15.80976
(19:26:03 UT)
13.55GCV/UGWZHanjie Tan (Astronomical Institute of Charles University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
vsnet-alert 26333
VSX
186PSP21WAT 2021abqp18 31 08.59 +38 04 34.5Lyr2021.10.15.61826
(14:50:17 UT)
17.88GUnknownYiyao He, Yi Ding, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
187PSP21XAT 2021abqq
(=ZTF18aauzjma)
(=ZTF21acmasjz)
18 46 01.16 +45 23 34.9Lyr2021.10.15.63115
(15:08:51 UT)
15.33GUnknownChunpeng Bi, Jiangao Ruan, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
188PSP21YAT 2021abqr03 30 39.15 +36 56 09.5Per2021.10.15.79021
(18:57:54 UT)
17.87GUnknownShuming Wang, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
189PSP21ZAT 2021abty09 15 01.10 +39 18 09.0Lyn2021.10.16.96590
(23:10:53 UT)
16.74GUnknownPengyu Zhang, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
190XM79HTAT 2021abvq
(=ZTF19ablnrfz)
22 32 53.14 +57 00 06.4Cep2021.10.18.79870
(19:10:07 UT)
16.89GUGHanjie Tan (Astronomical Institute of Charles University), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
191XM80HTAT 2021acac02 56 41.15 +69 24 25.5Cas2021.10.21.91808
(22:02:02 UT)
16.48GM:Hanjie Tan (Astronomical Institute of Charles University), Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
192PSP21abAT 2021acdq
(=ZTF18abolzdx)
22 01 51.31 +41 02 12.3Lac2021.10.24.69446
(16:40:01 UT)
16.96GEAWenjie Zhou, Fei Du, Jianlin Xu, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
VSX
193PSP21acAT 2021aceg
(=PNV J00473256+3938102)
00 47 32.56 +39 38 10.2M312021.10.25.56992
(13:40:41 UT)
16.1GNovaLeiming Tang, Yanxi Li, Wenjie Zhou, Jianlin Xu, Yi Ding, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
194XM81HTTCP J23150258+391633123 15 02.58 +39 16 33.1And2021.10.29.70609
(16:55:46 UT)
15.00GUVHanjie Tan (Astronomical Institute of Charles University), Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Jingyuan Zhao (Xingming Observatory), Quanzhi Ye (Department of Astronomy, University of Maryland), Xing Gao (Xingming Observatory)TOCP
VSX
195XM60MZAT 2021acwv
(=PNV J00425423+4116505)
(=ZTF21ackfkfz)
00 42 54.23 +41 16 50.5M312021.10.31.74514
(17:53:00 UT)
18.7GNovaMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
196PSP21adAT 2021aecv
(=ZTF18abulmtu)
22 25 04.69 +37 48 00.6Lac2021.11.09.66104
(15:51:54 UT)
13.99GCV/UGSU:Zhangrui Xu, Fei Du, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Jianlin Xu, Yanxi Li, Yi Ding, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
197PSP21aeAT 2021aeey
(=ZTF18abydfhp)
03 23 22.22 +37 45 17.3Per2021.11.09.89832
(21:33:34 UT)
16.36GUGSU:Zhangrui Xu, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Jianlin Xu, Yanxi Li, Yi Ding, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
VSX
198PSP21afTCP J22483457+3140238
(=ZTF18abvudln)
22 48 34.57 +31 40 23.8Peg2021.11.11.63196
(15:10:01 UT)
15.2VUVZhangrui Xu, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Jianlin Xu, Yanxi Li, Yi Ding, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Observatory)TOCP
VSX
199PSP21agTCP J01022730+3134281
(=ZTF17aabouri)
01 02 27.30 +31 34 28.1Psc2021.11.13.63506
(15:14:29 UT)
15.39GUVZesheng Yang, Zhangrui Xu, Runyu Liu, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Jianlin Xu, Yanxi Li, Yi Ding, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Observatory)TOCP
VSX
200PSP21ahAT 2021aeoz
(=TCP J03262305+3800113)
(=ZTF21acosuqf)
03 26 23.05 +38 00 11.3Per2021.11.13.84141
(20:11:37 UT)
16.86GUG:Fei Du, Siyuan Feng, Jingyuan Zhao, Yanxi Li, Wenjie Zhou, Jianlin Xu, Yi Ding, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
TOCP
VSX
201PSP21aiTCP J00444394+425231700 44 43.94 +42 52 31.7And2021.11.14.59189
(14:12:19 UT)
17.25GUVYingbin Nie, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Jianlin Xu, Yanxi Li, Yi Ding, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Observatory)TOCP
VSX
202XM83HTAT 2021afqy
(=TCP J06372572+1733337)
06 37 25.72 +17 33 33.7Gem2021.11.27.95051
(22:48:44 UT)
17.22GUG:Hanjie Tan (AUUK), Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
203XM84HTTCP J03185219+361034903 18 52.19 +36 10 34.9Per2021.11.29.82181
(19:43:24 UT)
17.44GUVHanjie Tan (AUUK), Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Mi Zhang, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TOCP
VSX
204PSP21ajTCP J00383874+405337400 38 38.74 +40 53 37.4And2021.11.30.57954
(13:54:32 UT)
18.74GUV:Shuming Wang, Jiangao Ruan, Jianlin Xu, Yanxi Li, Mi Zhang, Guoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Yi Ding, Xing Gao (Xingming Observatory)TOCP
VSX
205XM85HTTCP J03392182+2433318
(=ZTF19acekijk)
03 39 21.82 +24 33 31.8Tau2021.12.02.82803
(19:52:22 UT)
16.20GUVHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TOCP
VSX
206PSP21ak04 45 57.33 +41 27 32.4Per2021.12.04.83356
(20:00:20 UT)
15.68-17.07rEAXiyu Chen, Wenjie Zhou, Leiming Tang, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jianlin Xu, Yanxi Li, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Yi Ding, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
207PSP21alSN 2021agco
PSN J07281050+5830128
07 28 10.50 +58 30 12.8UGC 38552021.12.05.56405
(13:32:14 UT)
17.6GSN IIChunpeng Bi, Jiashuo Zhang, Jianlin Xu, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Yanxi Li, Guoyou Sun, Wenjie Zhou, Yi Ding, Mi Zhang, Xing Gao(Xingming Obs)TNS
TOCP
208XM86HTAT 2021ager
(=ZTF19abcevdb)
02 56 33.76 +37 07 12.5Per2021.12.10.69737
(16:44:12 UT)
16.75GUnknownHanjie Tan (AUUK), Guoyou Sun, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
209XM68MZAT 2021ahrm13 29 58.04 +47 12 31.7M512021.12.23.00573
(00:08:15 UT)
20.6CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
210XM87HTSN 2021agnl01 33 05.64 +29 46 24.1WISEA J013305.78+294626.62021.12.24.63584
(15:15:36 UT)
18.1GSN Ic-BLHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
211XM88HT05 14 16.03 +27 17 52.7Tau2021.12.26.76145
(18:15:59 UT)
17.9-19.3rEAHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)VSX
212XM89HTTCP J04344971+3914578
(=ZTF18abvfsfu)
04 34 49.71 +39 14 57.8Per2021.12.27.73674
(17:40:24 UT)
18.3GUGHanjie Tan (AUUK), Guoyou Sun, Mi Zhang, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TOCP
VSX
213XM110HT06 21 49.34 +27 11 23.3Gem2021.12.29.81720
(19:36:46 UT)
16.4-<20.8rYSO:Hanjie Tan (AUUK), Guoyou Sun, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)VSX
214XM90HTTCP J03003918+761801103 00 39.18 +76 18 01.1Cas2022.01.03.72843
(17:40:24 UT)
15.78GUVHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TOCP
VSX
215XM91HTSN 2022eb11 42 45.04 +56 46 19.8WISEA J114244.20+564610.72022.01.06.98019
(23:31:28 UT)
17.6GSN IbHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
216XM62MZAT 2022ee
(=PNV J09560407+6901343)
09 56 04.07 +69 01 34.3M812022.01.08.59197
(14:12:26 UT)
20.0GUnknownMi Zhang, Jiangao Ruan, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
217XM92HT02 16 53.54 +76 08 04.2Cas2022.01.08.64051
(15:22:20 UT)
15.55-16.58rEAHanjie Tan (AUUK), Guoyou Sun, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)VSX
218XM96HT22 15 07.51 +65 02 46.9Cep2022.01.09.60367
(14:29:17 UT)
14.12-14.48rROTHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)VSX
219XM93HTAT 2022jn
(=TCP J06534701+2323573)
06 53 47.01 +23 23 57.3Gem2022.01.09.79100
(18:59:02 UT)
18.08GUGHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
220PSP22ASN 2022jo13 00 37.69 +28 03 26.0IC 40402022.01.09.96247
(23:05:57 UT)
18.1GSN IIChunpeng Bi, Jianlin Xu, Mi Zhang, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Wenjie Zhou, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
221XM94HTTCP J02081598+581016502 08 15.98 +58 10 16.5Per2022.01.10.63007
(15:07:18 UT)
17.48GUG:Hanjie Tan (AUUK), Guoyou Sun, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TOCP
VSX
222XM95HTAT 2022eob
(=TCP J06034417+2121483)
06 03 44.17 +21 21 48.3Ori2022.01.10.76080
(18:15:33 UT)
16.83GVARHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
223PSP22B06 20 47.83 +83 02 46.2Cam2022.01.13.69097
(16:35:00 UT)
15.79-16.49rEWFei Du, Yanxi Li, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jianlin Xu, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
224PSP22C12 15 48.72 +13 12 25.9Vir2022.01.14.86106
(20:39:56 UT)
16.68-17.31rEAXiaofen Tang, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jianlin Xu, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
225XM63MZAT 2022uz
(=PNV J00430928+4116013)
00 43 09.28 +41 16 01.3M312022.01.16.58749
(14:05:59 UT)
19.7GUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
ATEL #15198
226TIC 16585198808 11 33.27 +31 10 07.6Cnc2022.01.1911.51-11.61VEAGuoyou Sun, Mi Zhang (Xingming Obs)VSX
227TIC 9149987707 00 31.19 +29 29 03.3Gem2022.01.2111.22-11.30VELL+DSCT Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
228PSP22D03 46 52.01 +41 47 24.3Per2022.01.21.70928
(17:01:22 UT)
16.37-16.80rEAChunpeng Bi, Yanxi Li, Jianlin Xu, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
229PSP22JVSSP J063535.04+490616.406 35 35.04 +49 06 16.4Aur2022.01.22.80392
(19:17:39 UT)
16.4-18.0CVUVShuming Wang, Jiangao Ruan, Yanxi Li, Jianlin Xu, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
230XM97HTTCP J02062809+351950902 06 28.09 +35 19 50.9Cha2022.01.23.69037
(16:34:08 UT)
16.7CR-18.3GUVHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TOCP
VSX
231PSP22E05 44 55.40 +77 18 49.7Cam2022.01.23.77409
(18:34:41 UT)
16.77-17.35rEAFei Du, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jianlin Xu, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
232PSP22FTCP J09191407+690800409 19 14.07 +69 08 00.4UMa2022.01.23.95874
(23:00:35 UT)
17.0CR-18.2GUVLeiming Tang, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Wenjie Zhou, Jianlin Xu, Xing Gao (Xingming Obs)TOCP
VSX
233XN05JRAT 2022alr
(=PNV J00424699+4115532)
00 42 46.99 +41 15 53.2M312022.01.25.55648
(14:05:59 UT)
18.7GUnknownJiangao Ruan, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
ATEL #15198
234PSP22G03 07 17.16 +38 25 18.7Per2022.01.25.69116
(16:35:16 UT)
15.99-16.80rEA+ROTFei Du, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jianlin Xu, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
235PSP22OVSSP J055115.92+393742.405 51 15.92 +39 37 42.4Aur2022.01.25.73221
(17:34:23 UT)
17.0-17.7rEAShuming Wang, Zhangrui Xu, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Jianlin Xu, Wenjie Zhou, Yi Ding, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
236VSSP J182453.05+682943.918 24 53.05 +68 29 43.9Dra2022.01.2610.51-10.55VELLGuoyou Sun, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
237VSSP J174956.76+520320.917 49 56.76 +52 03 20.9Dra2022.01.2711.83-11.86VELLGuoyou Sun, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
238VSSP J184043.99+425745.118 40 43.99 +42 57 45.1Lyr2022.01.278.45V(0.019)TESSDSCTGuoyou Sun, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
239PSP22KVSSP J114355.41+515440.711 43 55.41 +51 54 40.7Uma2022.01.27.82992
(19:55:05 UT)
17.5-18.5CVUVJiashuo Zhang, Jiangao Ruan, Yanxi Li, Jianlin Xu, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
240VSSP J040125.10+321607.404 01 25.10 +32 16 07.4Per2022.01.298.90V(0.006)TESSE:+ACV:Guoyou Sun, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
241PSP22HVSSP J082024.38+665056.908 20 24.38 +66 50 56.9UMa2022.01.30.82010
(19:40:57 UT)
14.66-14.72rELLGuohe Lin, Jingyuan Zhao, Yanxi Li, Jianlin Xu, Wenjie Zhou, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
242PSP22IVSSP J031657.84+363444.203 16 57.84 +36 34 44.2Per2022.02.03.67102
(16:06:16 UT)
17.10-18.70rEALeiming Tang, Fei Du, Mi Zhang, Yanxi Li, Jianlin Xu, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
243PSP22MVSSP J050244.06+823023.005 02 44.06 +82 30 23.0Cep2022.02.03.74497
(17:52:45 UT)
16.75-17.51rEWChunpeng Bi, Jiashuo Zhang, Jianlin Xu, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Yanxi Li, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
244XM98HTVSSP J091700.91+432825.109 17 00.91 +43 28 25.1Lyn2022.02.03.83539
(20:32:28 UT)
14.29-14.50rROTHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)VSX
245PSP22LVSSP J055009.66+560430.605 50 09.66 +56 04 30.6Cam2022.02.04.71898
(17:15:20 UT)
15.5-17.3CVUVJingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Jianlin Xu, Yanxi Li, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
246XM99HTSN 2022bnf08 40 58.15 +48 44 12.9WISEA J084058.13+484413.22022.02.05.83738
(20:35:20 UT)
15.79GSN IaHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
247VSSP J083816.88+243043.408 38 16.88 +24 30 43.4Cnc2022.02.0612.23-12.41VEAGuoyou Sun, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
248XM101HTAT 2022bqu10 41 45.29 +15 38 35.7IC 6352022.02.06.90728
(21:46:29 UT)
15.31GUnknownHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
249VSSP J130213.64+043940.313 02 13.64 +04 39 40.3Vir2022.02.0711.14-11.27VEA+ACV:Guoyou Sun, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Yanxi Li, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
250VSSP J082004.12+285852.008 20 04.12 +28 58 52.0Cnc2022.02.0710.23-10.94VEA+ROT:Guoyou Sun, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Yanxi Li, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
251XM102HTVSSP J064541.05+650123.806 45 41.05 +65 01 23.8Cam2022.02.07.73376
(17:36:37 UT)
14.37-15.03VEAHanjie Tan (AUUK), Wenjie Zhou, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Yanxi Li, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
252XM103HTVSSP J074307.90+551656.507 43 07.90 +55 16 56.5Lyn2022.02.07.75039
(18:00:34 UT)
13.87-14.07rVARHanjie Tan (AUUK), Wenjie Zhou, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Yanxi Li, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
253XM64MZAT 2022bqj13 29 30.16 +47 12 51.5WISEA J132930.47+471251.02022.02.07.99517
(23:53:03 UT)
19.82GUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
254PSP22NVSSP J003551.46+420452.900 35 51.46 +42 04 52.9And2022.02.09.59758
(14:20:31 UT)
17.65-18.61rEALian Du, Shuming Wang, Jianlin Xu, Fei Du, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Yanxi Li, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
255XM104HTVSSP J040919.74+772434.904 09 19.74 +77 24 34.9Cam2022.02.09.62270
(14:56:41 UT)
16.5-18.5CVUVHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao, Wenjie Zhou, Yanxi Li (Xingming Obs)VSX
256XM65MZAT 2022cpe
(=PNV J00425751+4059043)
00 42 57.50 +40 59 04.2M312022.02.16.57841
(13:52:54 UT)
16.2CVNovaMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
ATEL #15249
257XM107TVSSP J035537.65+181314.703 55 37.65 +18 13 14.7Tau2022.02.20.66102
(15:51:52 UT)
15.05-15.14VELLHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs), Yanxi Li, Wenjie Zhou(Xingming Obs)VSX
258XM66MZAT 2022dbn
(=PNV J09553464+6901207)
09 55 34.64 +69 01 20.7M812022.02.23.59066
(14:10:33 UT)
20.3CVUnknownMi Zhang, Leiming Tang, Jiangao Ruan, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
259XM67MZAT 2022dgd
(=PNV J09551386+6905470)
09 55 13.86 +69 05 47.0M812022.02.25.70785
(14:10:33 UT)
20.6CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
ATEL #15246
260XM109HTAT 2022dmp04 09 26.87 +14 11 59.1Tau2022.02.26.58921
(21:46:29 UT)
17.1CVUVHanjie Tan (AUUK), Jiangao Ruan, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
VSX
261PSP22QVSSP J053016.15+701021.405 30 16.15 +70 10 21.4Cam2022.02.26.68252
(16:22:50 UT)
16.28-16.75rEWXiaochang Yan, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Jianlin Xu, Yi Ding, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
262XM111HTVSSP J082437.29+333016.008 24 37.29 +33 30 16.0Lyn2022.03.01.72910
(17:29:54 UT)
14.38-14.57rRVAHanjie Tan (AUUK), Guoyou Sun, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)VSX
263PSP22PAT 2022fcy00 44 10.72 +41 54 22.4M312022.03.05.59237
(14:13:00 UT)
17.7CVUnknownJingyuan Zhao, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Jianlin Xu, Yi Ding and Xing Gao (Xingming Observatory)TNS
264VSSP J095139.94+201223.209 51 39.94 +20 12 23.2Leo2022.03.3111.325V(0.08)TESSEA+UVGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
265VSSP J083307.00+222129.508 33 07.00 +22 21 29.5Cnc2022.03.3112.11-12.27VEAGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
266PSP22RAT 2022gnj17 03 39.36 +31 32 13.6WISEA J170339.24+313213.62022.03.31.88850
(21:19:26 UT)
18.8CVUnknownShuming Wang, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Jingyuan Zhao, Jianlin Xu, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
267PSP22SVSSP J131338.45+505359.213 13 38.45 +50 53 59.2Cvn2022.04.04.88679
(21:16:59 UT)
15.4-16.9CVUVLanhe Ding, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Jianlin Xu, Jiangao Ruan, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
268XM69MZAT 2022gwf
(=PNV J09553210+6940194)
09 55 32.10 +69 40 19.4M822022.04.07.60626
(14:33:01 UT)
20.0CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
269PSP22TAT 2022hof
(=TCP J18115814+4431528)
18 11 58.14 +44 31 52.8Her2022.04.13.87902
(21:05:47 UT)
16.7-22.2gUGChunpeng Bi, Xiaofen Tang, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Jianlin Xu, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
270XM01JZAT 2022hmy
(=PNV J20093669+3831279)
20 09 36.69 +38 31 27.9Cyg2022.04.13.92337
(22:09:39 UT)
17.6-<23rUG:Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jiangao Ruan(Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
271VSSP J135027.74+583222.013 50 27.74 +58 32 22.0Uma2022.04.176.45V(0.004)TESSELL:Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
272XM70MZAT 2022icc
(=PNV J00425733+4116184)
00 42 57.33 +41 16 18.4 M312022.04.22.91322
(21:55:02 UT)
17.3CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
273VSSP J083651.28+082916.708 36 51.28 +08 29 16.7Cnc2022.04.2512.00-12.53VEAGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
274VSSP J181327.42-235639.518 13 27.42 -23 56 39.5Sgr2022.05.0315.0-19.3:rMJingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
275XM71MZAT 2022jjl
(=PNV J09552610+6905133)
09 55 26.10 +69 05 13.3M812022.05.03.71051
(17:03:08 UT)
19.4CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
276VSSP J180840.36-094019.818 08 40.36 -09 40 19.8Ser2022.05.0518.23-18.95rRRABJingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
277VSSP J182044.68-192410.018 20 44.68 -19 24 10.0Sgr2022.05.0715.4-16.0rSRJingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
278XM115HTAT 2022jov
(=TCP J16552810+5907268)
16 55 28.10 +59 07 26.8Dra2022.05.08.90358
(21:41:09 UT)
17.6-21.9gUGHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
279VSSP J081346.68-683905.008 13 46.68 -68 39 05.0Vol2022.05.099.87V(0.025)TESSGDORWenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
280XM114HTVSSP J153252.27+572615.515 32 52.27 +57 26 15.5Dra2022.05.0915.78-16.24gEAHanjie Tan (AUUK), Guoyou Sun, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Wenjie Zhou (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)VSX
281XM116HTAT 2022jrp
(=TCP J14225968+4122545)
14 22 59.68 +41 22 54.5Boo2022.05.09.81186
(19:29:04 UT)
12.8CR-20.9rUGWZHanjie Tan (AUUK), Mi Zhang, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMd), Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
vsnet-alert 26771
vsnet-alert 26778
VSX
282VSSP J084613.14+762941.608 46 13.14 +76 29 41.6Cam2022.05.179.96V(0.003)TESSHBGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Jingyuan Zhao, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
283VSSP J214853.92+855321.221 48 53.92 +85 53 21.2Cep2022.05.1816.27-16.82rEWJingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
284PSP22UVSSP J112038.87+342842.111 20 38.87 +34 28 42.1Uma2022.05.1817.5-18.5CVUVChunpeng Bi, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Mi Zhang, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Jianlin Xu, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
285PSP22VAT 2022kcl
(=TCP J16072446+6359021)
16 07 24.46 +63 59 02.1Dra2022.05.18.87734
(21:03:22 UT)
17.2CV-20.9rUGJijun Li, Qintao Wang, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Jianlin Xu, Jiangao Ruan, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
VSX
286XMPGS2AT 2022kez12 09 35.94 +06 14 01.4WISEA J120936.29+061405.12022.05.20.64816
(15:33:21 UT)
20.1CVUnknownGuoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
287XM02JZAT 2022khr17 59 15.48 +44 20 34.8WISEA J175915.86+442034.32022.05.21.67551
(16:12:44 UT)
17.8CVSN IaJingyuan Zhao, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
288VSSP J124212.10+370718.412 42 12.10 +37 07 18.4Cvn2022.05.2318.18-19.13gEA+UVJingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
289VSSP J000421.30+541628.500 04 21.30 +54 16 28.5Cas2022.05.237.79V(0.026)TESSSPBGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
290PSP22WVSSP J170313.18+453528.717 03 13.18 +45 35 28.7Her2022.05.2318.49-19.3gEAChunpeng Bi, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Jianlin Xu, Jiangao Ruan, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
291VSSP J201056.91+681620.020 10 56.91 +68 16 20.0Dra2022.05.246.83V(0.02)TESSBCEPGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
292PSP22XVSSP J220628.69+471733.822 06 28.69 +47 17 33.8Lac2022.05.2515.10-15.74rEA+ROTShuming Wang, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Jiangao Ruan, Mi Zhang, Guoyou Sun, Jianlin Xu, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
293VSSP J173019.89+695526.017 30 19.89 +69 55 26.0Dra2022.05.3010.00V(0.085)TESSROT+UVGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
294VSSP J192323.12-653443.719 23 23.12 -65 34 43.7Pav2022.05.317.27V(0.007)TESSACVGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
295VSSP J175929.78-205346.817 59 29.78 -20 53 46.8Sgr2022.06.0117.1-<20rMJingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
296VSSP J150856.22-702010.215 08 56.22 -70 20 10.2TrA2022.06.0113.05V(0.2)TESSEA+BY+UVGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
297VSSP J165856.07-242956.916 58 56.07 -24 29 56.9Oph2022.06.0615.00-15.63rCWBWenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Jingyuan Zhao, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
298VSSP J231049.15+851823.523 10 49.15 +85 18 23.5Cep2022.06.069.44V(0.24)TESSGDORGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
299VSSP J171013.21+532646.023 10 49.15 +85 18 23.5Dra2022.06.0812.57-12.62VV1093HERGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
300XM72MZAT 2022mhz
(=PNV J00420231+4054348)
00 42 02.31 +40 54 34.8M312022.06.08.73417
(17:37:12 UT)
16.7CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
301VSSP J202251.30-652520.420 22 51.30 -65 25 20.4Pav2022.06.0913.24-13.30VRGuoyou Sun, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
302VSSP J061443.13-501239.906 14 43.13 -50 12 39.9Pup2022.06.0910.51-10.81VEAJingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
303VSSP J170031.88-233348.917 00 31.88 -23 33 48.9Oph2022.06.1117.35-17.75rEWJingyuan Zhao, Yanxi Li, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
304VSSP J185100.85-244403.218 51 00.85 -24 44 03.2Sgr2022.06.1317.32-17.52rRRCJingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
305VSSP J192740.21+763831.219 27 40.21 +76 38 31.2Dra2022.06.1315.20V(0.8)TESSEA+BY+UVJingyuan Zhao, Yanxi Li, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
306PSP22YAT 2022nci
(=PNV J00463343+4145355)
00 46 33.43 +41 45 35.5M312022.06.20.86225
(20:41:38 UT)
16.2CVNovaXiyu Chen, Jianlin Xu, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Jiangao Ruan, Xing Gao (Xingming Obs.)TNS
TOCP
307XM73MZSN 2022nep15 26 57.05 +03 06 38.7SDSS J152657.18+030640.02022.06.21.71096
(17:03:46 UT)
18.8CVSN IaMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
308VSSP J041622.56+832103.704 16 22.56 +83 21 03.7Cep2022.06.2217.17-18.12rUnique TypeShuming Wang, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
309VSSP J200047.05+294102.620 00 47.05 +29 41 02.6Cyg2022.06.2417.32-17.87rSRBJingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
310XM75MZAT 2022npb16 42 53.48 +62 00 36.7MCG+10-24-0392022.06.25.82101
(19:42:15 UT)
19.2CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
311XM74MZAT 2022npa
(=PNV J00425478+4115086)
00 42 54.78 +41 15 08.6M312022.06.25.87411
(20:58:43 UT)
17.9CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
TOCP
ATEL #15497
312VSSP J211939.14+302508.321 19 39.14 +30 25 08.3Cyg2022.06.2712.0-12.4VNL:Shuming Wang, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
313PSP22aaVSSP J181830.78+262841.718 18 30.78 +26 28 41.7Her2022.06.2714.6-18.8CVUVChao Xu, Shizhuo Ma, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Jianlin Xu, Guoyou Sun, Yanxi Li, Xing Gao (Xingming Obs.)VSX
314VSSP J013607.81+452346.401 36 07.81 +45 23 46.4And2022.06.2912.81-13.02VSRDShuming Wang, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
315PSP22ZVSSP J220538.70+440957.022 05 38.70 +44 09 57.0Lac2022.06.2914.91-15.55VEAShuming Wang, Mi Zhang, Qintao Wang, Jianlin Xu, Yanxi Li, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
316VSSP J115854.12+235108.711 58 54.12 +23 51 08.7Com2022.06.2915.40r(0.19)TESSBY+UVJingyuan Zhao, Yanxi Li, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
317VSSP J220907.88+573136.322 09 07.88 +57 31 36.3Cep2022.07.0113.06-13.30gRS:Shuming Wang, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
318VSSP J164617.93+411129.116 46 17.93 +41 11 29.1Her2022.07.069.81V(0.01)TESSACEP:Wenjie Zhou, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
319XM76MZSN 2022ojn18 03 18.01 +11 01 00.6WISEA J180317.91+110103.12022.07.06.75245
(18:03:31 UT)
18.8CVSN IaMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)TNS
320VSSP J183843.30-160105.818 38 43.30 -16 01 05.8Sgr2022.07.0614.92-15.70rEAShuming Wang, Yanxi Li, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
321VSSP J205446.76+433604.220 54 46.76 +43 36 04.2Cyg2022.07.0712.99-13.24gVARShuming Wang, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
322VSSP J184245.06+695620.104 50 26.49 +37 09 44.7Aur2022.07.1013.21-13.43gNL:Shuming Wang, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
323VSSP J184245.06+695620.118 42 45.06 +69 56 20.1Dra2022.07.1415.38-15.58rRGuoyou Sun, Yanxi Li, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
324VSSP J184144.38-171720.318 41 44.38 -17 17 20.3Sgr2022.07.2016.2-<18.5gNL/VYShuming Wang, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs.)VSX
325VSSP J013657.04+580156.201 36 57.04 +58 01 56.2Cas2022.07.2012.24-12.43gBEShuming Wang, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
326VSSP J062620.01-061835.906 26 20.01 -06 18 35.9Mon2022.07.2014.61-14.79gSRSShuming Wang, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
327VSSP J014207.74+513455.101 42 07.74 +51 34 55.1Per2022.07.2115.06-15.20gNL:Shuming Wang, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
328VSSP J224732.32+623839.122 47 32.32 +62 38 39.1Cep2022.07.2213.08-13.10VACVShuming Wang, Yanxi Li, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
329VSSP J213235.66-005139.721 32 35.66 -00 51 39.7Aqr2022.07.2212.31-12.42VNL:Shuming Wang, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
330KATS22O002SN 2022pox18 00 45.86 +31 04 20.4ANONYMOUS2022.07.23.75350
(18:05:02 UT)
17.90VSN IIMi Zhang (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMD), Xing Gao (XAO), Guoyou Sun (Xingming Obs), and the KATS teamTNS
331KATS22Q001AT 2022pnf16 45 28.53 +54 08 15.0Dra2022.07.25.73203
(17:34:07 UT)
18.04VUnknownMi Zhang (Xingming Obs), Quanzhi Ye (UMD), Xing Gao (XAO), Guoyou Sun (Xingming Obs), and the KATS teamTNS
332XM77MZAT 2022puk
(=PNV J00425697+4116333)
00 42 56.97 +41 16 33.3M312022.07.26.86003
(20:38:26 UT)
18.4CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs.)TNS
TOCP
ATEL #15529
ATEL #15532
ATEL #15537
333VSSP J18532118-272839.418 53 21.18 -27 28 39.4Sgr2022.07.2715.78-16.14rEBShuming Wang, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Mi Zhang, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
334VSSP J210659.44+240626.921 06 59.44 +24 06 26.9Vul2022.07.3116.6-17.4rNL/VYShuming Wang, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
335XM78MZAT 2022qoh
(=TCP J22120444+4258425)
22 12 04.44 +42 58 42.5Lac2022.08.04.75617
(18:08:53 UT)
18.7CV-23.0gUGMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs.)TNS
TOCP
VSX
336XM79MZAT 2022saq
(=PNV J00424143+4115449)
00 42 41.43 +41 15 44.9M312022.08.23.80021
(19:12:18 UT)
18.2CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs.)TNS
TOCP
337XM80MZAT 2022shg14 46 43.77 +55 53 55.6WISEA J144643.74+555352.62022.08.27.61819
(14:50:11 UT)
19.0CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs.)TNS
338PSP22abAT 2022sou
(=TCP J01284503+3144468)
01 28 45.03 +31 44 46.8Psc2022.08.28.93229
(22:22:29 UT)
17.5CVUGJijun Li, Mi Zhang, Leiming Tang, Jianlin Xu, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs.)TNS
TOCP
VSX
339XM81MZAT 2022sot00 42 10.43 +40 41 23.5M312022.08.29.73125
(17:32:59 UT)
20.8CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs.)TNS
340XM82MZSN 2022sue16 26 31.42 +25 53 35.9WISEA J162630.94+255340.32022.09.01.65324
(14:50:11 UT)
19.1CVSN IaMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs.)TNS
341KATS22R001AT 2022tpt
(=TCP J01595207+4133164)
01 59 52.07 +41 33 16.4And2022.09.05.78950
(18:56:52 UT)
17.1-23.2:gUGMi Zhang (Xingming Obs.), Quanzhi Ye (UMD), Xing Gao (XAO), Guoyou Sun (Xingming Obs.), and the KATS teamTNS
TOCP
VSX
342PSP22acAT 2022tsx
(=PSN J23043233+4413063)
23 04 32.33 +44 13 06.3UGC 123412022.09.08.65002
(15:36:01 UT)
18.8CVUnknownYuqing Ren, Linbo Zhu, Chunpeng Bi, Mi Zhang, Leiming Tang, Jianlin Xu, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs.)TNS
TOCP
343XM83MZAT 2022usu
(=PNV J09550814+6904222)
09 55 08.14 +69 04 22.2M812022.09.17.90677
(21:45:44 UT)
20.1CVUnknownMi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs.)TNS
TOCP
344VSSP J000326.38+605108.400 03 26.38 +60 51 08.4Cas2022.09.1917.1-18.0gNL:Shuming Wang, Wenjie Zhou, Yanxi Li, Jingyuan Zhao, Guoyou Sun, Mi Zhang, Xing Gao (Xingming Obs)VSX
345KATS22S004AT 2022wim
(=TCP J00301511-1350273)
00 30 15.11 -13 50 27.3Cet2022.09.20.78668
(18:52:49 UT)
16.874VUnknownMi Zhang (Xingming Obs.), Quanzhi Ye (UMD), Xing Gao (XAO), Guoyou Sun (Xingming Obs.), and the KATS teamTNS
TOCP
346PSP22adAT 2022vhb23 00 36.45 +35 35 00.1WISEA J230036.38+353500.22022.09.20.82111
(19:42:23 UT)
18.0CVUnknownZhangrui Xu, Jingyuan Zhao, Wenjie Zhou, Guoyou Sun, Mi Zhang, Jianlin Xu, Leiming Tang, Jiangao Ruan, Xing Gao(Xingming Obs.)TNS
347PSP22aeSN 2022vpm
(=PSN J17223289+2646044)
17 22 32.89 +26 46 04.4WISEA J172232.50+264602.92022.09.23.56972
(13:40:23 UT)
17.8CVSN IIAojiang Yu, Mi Zhang, Leiming Tang, Jianlin Xu, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Jiangao Ruan, Guoyou Sun, Xing Gao (Xingming Obs.)TNS
TOCP
ATEL #15628
348KATS22S001VSSP J185357.18+035747.918 53 57.18 +03 57 47.9Ser2022.09.26.62837
(15:04:51 UT)
15.5-<18.0iMMi Zhang (Xingming Obs.), Quanzhi Ye (UMD), Xing Gao (XAO), Guoyou Sun, Yanxi Li, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao (Xingming Obs.), and the KATS teamVSX
349KATS22S003AT 2022wic
(=TCP J21314446-0436024)
21 31 44.46 -04 36 02.4Aqr2022.09.27.66030
(15:50:49 UT)
16.158VUnknownMi Zhang (Xingming Obs.), Quanzhi Ye (UMD), Xing Gao (XAO), Guoyou Sun (Xingming Obs.), and the KATS teamTNS
TOCP